Cannabisdiskussionen gick upp i rök

Det är hög tid för politikerna att släppa beröringsskräcken kring cannabis och följa den internationella utvecklingen med vård i stället för straff.

Trots över 55 000 underskrifter har ett medborgarinitiativ för en avkriminalisering av innehav och bruk av cannabis inte en chans i riksdagen.
26.11.2019 15:00 UPPDATERAD 26.11.2019 15:09
Diskussionen dog ut innan den ens hann blossa upp på allvar. Med skyhöga förhoppningar signerade över 55 000 ett medborgarinitiativ för en avkriminalisering av innehav och bruk av cannabis. I riksdagen är frågan chanslös. De få gånger det förs sansade, kunskapsbaserade samtal kring cannabis deltar forskare, experter, vårdare och användare – inte politiker. För att bekämpa drogproblem måste vi höja kunskapsnivån betydligt, utveckla preventivt arbete och betona vård i stället för straff.
En avkriminalisering innebär ingalunda att cannabis blir lagligt, det handlar enbart om att avkriminalisera själva användningen. Den som befinner sig i riskzonen att utveckla ett drogberoende får för lite stöd. I stället för att hårdsatsa på förebyggande arbete har cannabisfrågan polisifierats: en människa med beroendesjukdom betraktas som brottsling, inte som en i behov av hjälp. Det går tvärt emot FN:s narkotikakonventioner som förespråkar ett hälsoperspektiv med tidig upptäckt, behandling, eftervård, rehabilitering och social integration.
I fjol höst efterlyste 31 FN-organisationer i en gemensam narkotikapolitisk position en räcka åtgärder: mer investeringar för att skydda folkhälsan, tydligare behandling av narkotikaberoende inom allmän sjukvård, alternativ till straff, samt avkriminalisering av innehav för eget bruk.

ANDRA LÄSER