Majoriteten har ingen kunskap om varg

Mot varandra står fakta baserat på åsikter och åsikter baserade på fakta.

Torsten Fagerholm skriver i sin ledare (HBL 22.8) hur finlandssvensken blottar sig själv genom varghatet. Jag ser däremot ledarartikeln som ett typiskt exempel på hur dialogen i vårt samhälle har polariserats och hur den styrs av starka känslor och total avsaknad av kunskap. Vår välfärd och civilisation bygger på en interaktion mellan olika skikt av information där kunskap, sund vetenskap och fakta utgör basen och ovanpå denna skapas tolkningar med utrymme för både idealism, smak och känsla.
De senaste åren har samhällsdebatten politiserats så att idealismen och okunskapen bildar fundamentet medan vetenskapens uppgift har blivit att hitta tolkningar som passar de emotionella fundamenten. Tyvärr återspeglas denna känsloladdade attityd i det mesta som våra medier publicerar och desinformation blir sanning enligt den gamla psykologiska regeln: ”Sanning är den tolkning individen oftast hör.”
Mot varandra står fakta baserat på åsikter och åsikter baserade på fakta. Det är fritt fram för envar att placera sig i någon av dessa grupper, men man bör givetvis minnas kejsaren Marcus Aurelius ord: ”Det viktigaste i livet är inte att ansluta sig till majoriteten utan att undvika att hitta sig bland idioterna”.
Jag vill inte gå in i en värdelös debatt om vargens vara eller icke vara utan litar på den historiska och naturvetenskapliga forskning som har publicerats sedan början av 1800-talet och som blottar majoritetens okunskap om vargen.

Kaj Granlund,

Lestijärvi

Svar Ett civiliserat samhälle inkluderar djurskydd, nära besläktat med mänskliga rättigheter. Förr i tiden var vanvård och djurplågeri inte ovanligt, djurvälfärd en icke-fråga, oavsett om det gällde tamdjur eller vilda djur. Men trots ett etiskt uppvaknande förblir modernt västerländskt djurskydd inte universellt accepterat. Utan lagar som styr människans förhållande till djuren förfaller vi snabbt till övergrepp mot naturen.
Den pinfärska studien Wolves at the door? (Carricondo-Sanchez m.fl.) tyder på att vargar konsekvent undviker mänsklig civilisation. Skräcken som grasserar i medier står inte i proportion till farligheten. Finland beräknas ha cirka 200 vargar. Via skyddsjakt går det att åtgärda den lilla minoritet av individer som uppvisar problembeteende.
Aforimsen myntades för övrigt av Lev Tolstoj, inte av Aurelius.

Torsten Fagerholm,

ledarskribent, HBL

ANDRA LÄSER