Bara få anmälningar om coronarelaterade patientskador har lett till ersättningar

Enligt Patientförsäkringscentralen kommer helhetsbilden av coronarelaterade patientskador att klarna senare.

Fram till slutet av augusti hade Patientförsäkringscentralen avgjort 77 anmälningar om coronarelaterade patientskador.
23.09.2021 08:27 UPPDATERAD 23.09.2021 08:35
Patientförsäkringscentralen har avgjort 77 coronarelaterade anmälningar om patientskador fram till slutet av augusti, meddelar centralen på torsdagen.
Hälften av fallen (51 procent) hade direkt koppling till coronaviruset eller sjukdomen covid-19. Resten av fallen hade indirekt koppling till viruset.
Endast 10 procent av de avgjorda fallen ledde till ersättningar.
Hälften av de ersatta fallen hade att göra med provtagningen i samband med coronatest. Ett hade att göra med en coronainfektion som skett under vården och resten med förseningar av diagnoser och vård på grund av coronapandemin.
"Det finns flera orsaker till den låga ersättningsgraden. En central orsak är att patientförsäkringen inte ersätter skador som uppkommit på grund av förseningar i vården, om förseningen beror på begränsade resurser och bedömningen av vårdbehovet är korrekt", säger patientsäkerhetsläkaren Maiju Welling i ett pressmeddelande.
Majoriteten av de anmälda fallen hade att göra med förseningar i vården. Hälften av dessa berörde operationer som blivit uppskjutna.

Fel i utrustningen

Totalt 14 stycken anmälningar berörde vaccineringen. Största delen av dessa hade att göra med vaccinbiverkningar.
"Biverkningar som följer på en korrekt administrerad vaccindos ersätts inte av patientförsäkringen. De sorterar under läkemedelsförsäkringen", säger Welling.
Största delen av de anmälningar som berörde provtagningen hade att göra med komplikationer under provtagningsprocessen.
"Några anmälningar handlade om att provstickan gått av i näsan. Dessa skador har ersatts som fel i sjukvårdsutrustningen."
Enligt Welling har man tre år på sig att göra en anmälan om patientskada. Det innebär att helhetsbilden av coronarelaterade patientskador klarnar först om några år.

ANDRA LÄSER