Väljarens konsumentskydd är svagt när vårdfinansieringen är oklar in i det sista

Finland går till val utan att veta hur mycket vårdreformen kommer att kosta eller om den kan hejda de skenande vårdkostnaderna. Det kan politikerna inte trovärdigt vifta bort med att säga att "det löser sig" eller "pengar finns".

De väljare som undrar hur de olika partierna vill göra vården så kostnadseffektiv som möjligt går till val utan att få någon större klarhet i frågan.
Allt politiker kastar fram i valrörelsen håller inte för kritisk granskning, åtminstone inte utan följdfrågor. Så är det alltid inför val, men då välfärdsområdesvalet är det första i sitt slag och allt är nytt kan desinformation och halvsanningar skada väljarnas konsumentskydd mer än annars.
ANDRA LÄSER