Katten är värd för lite

Finländarna överger allt oftare sina katter. De som inte dör av svält eller sjukdom bildar ofta stora förvildade flockar, som kan vara svåra att tämja tillbaka till husdjurslivet. Finlands djurskyddsföreningars förbund SEY pekar ut katternas låga värde som den största orsaken.

Jenny Blomqvist
09.07.2016 05:00 UPPDATERAD 09.07.2016 14:09
I Finland överges 20 000 katter varje år, men den siffran befaras stiga. En del av katterna hamnar på hittedjurshem, andra dör ute i naturen. Det var i fjol som SEY:s kommunikationschef Annukka Seppävuori märkte att larm om övergivna katter strömmade in allt oftare.
– Det handlar om grupper på tio till över hundra katter som bosätter sig i närheten av bostadsområden. Övergivna hus är populära bland de här förvildade flockarna.
Folk tycker fortfarande att katter borde vara gratis.
Majoriteten av kattflockarna håller till utanför städerna. I urbana miljöer är det lättare att lägga märke till övergivna katter och så snabbt som möjligt omhänderta dem.

Ett ansvarslöst impulsköp

Katter anses ha betydligt lägre värde än hundar och ett rykte om att vara självförsörjande. De här attityderna avspeglas både i det låga priset på en katt och i beteendemönstret hos vissa ägare. Att en katt är självständigare till sitt lynne än en hund betyder inte att den klarar sig ute i vinterkylan utan mat.
– Folk tycker fortfarande att katter borde vara gratis och att de nog klarar sig på egen hand, säger Seppävuori.
Landets försämrade ekonomi ha bidragit till att just katter överges. Gratis kattungar känns mer lockande än avgiftsbelagda hittekatter, för att inte tala om dyra rashundar. Med en tunn plånbok har man heller inte råd att satsa tillräckligt på djurens grundläggande vård och hälsa.
– Katter är till skillnad från vad många tror ett krävande sällskapsdjur. Den kan vara lika dyr i drift som en hund.
Sommarkatter skaffas numera i väldigt låg utsträckning, men det syns tyvärr inte i statistiken över antalet övergivna katter, tvärtom.
Seppävuori vill inte lyfta upp någon människogrupp som särskilt benägen till att överge sina husdjur. Familjer som skaffade sommarkatt var tidigare ett stort problem, men decennier av diskussion och kritik har gett frukt.
– Sommarkatter skaffas numera i väldigt låg utsträckning, men det syns tyvärr inte i statistiken över antalet övergivna katter, tvärtom. Det betyder att kattproblemet bara har bytt form.
Ett typiskt scenario kan se ut så här: en gravid katt dyker upp i trädgården och föder oemotståndligt söta kattungar. Mot slutet av sommaren är den idylliska bilden av kattungar i bersån som bortblåst. Då är risken stor att man avskriver sig ansvaret genom att överlämna den fullvuxna katten åt sitt öde. De katter som överlever på egen hand ute i det fria förvildas snabbt och kan därför bli krävande sällskapsdjur.
– Ju längre katterna får klara sig på egen hand desto svårare är att det att omplacera dem i ett nytt hem, säger Seppävuori.
För tillfället är statistiken dyster över hur många hittekatter som får återvända till eget hem. Bara en tiondel av hittedjurshusets katter hämtas tillbaka till de ursprungliga ägarna. Bland hundar är situationen den motsatta; bara en av tio övergivna hundar behöver omplaceras.

Strängare lagar och högre pris

Kattägares ansvarslöshet kan bero på bristande kunskap. Därför fyller konsumentupplysning en viktig funktion, men stoppar inte ägare från att överge sina katter. Problemet kunde förebyggas redan i inköpsskedet genom obligatorisk ID-märkning av kattungar och registreringskrav på ägare.
SEY tror starkt på den här åtgärden, som också ingår i förslaget på den nya djurskyddslagen. Färre omärkta katter skulle säljas och tröskeln för att överge dem skulle vara högre. Det känns i allmänhet svårare att göra sig av med en noggrant utvald familjemedlem, än med ett impulsköp.
– De här åtgärderna skulle signalera att katter är värdefulla. För att vara säker på katternas värde verkligen stiger borde de bli dyrare att köpa, säger Seppävuori.
Många katter som överges är fortfarande fertila, vilket betyder att den förvildade kattflocken snabbt kan flerdubblas. Seppävuori skulle gärna se ett liknande system här som i Luxemburg.
– Där måste alla hankatter på fri fot kastreras. Man har valt just hankatter eftersom det är lättare att se på deras anatomi ifall de fortfarande är fertila.
I dag finns det inget krav på kastrering i Finland, men nog en stark rekommendation. Ingreppet kostar runt hundralappen och gynnar både katt och ägare.
– Kastrering förbättrar kattens hälsa och välbefinnande, säger Seppävuori.

Övergivna katter är mytomspunna

Det finns en ständig efterfrågan på hittekatter, men inte tillräckligt stor för att möta behovet. Det finns hittekatter som aldrig erbjuds en ny familj.
– I diskussionsforum på nätet cirkulerar det ibland rykten om brist på hittekatter. Jag vet inte varifrån de mystiska påståendena kommer ifrån, säger Seppävuori.
Om hittekatten har vaccinerats och avmaskats finns det ingen orsak till oro.
En annan myt som SEY ofta möter är att hittekatter kan sprida farliga sjukdomar till människor. Seppävuori tonar ner oron och poängterar att de problem som kan drabba människor bara är en bråkdel av de livshotande utmaningar som katterna själva ställs inför. Övergivna katter blir svaga och utsvultna och är därmed mottagliga för smittor från andra katter.
– Vi känner bara till några enstaka situationer då en katt har smittat en människa. I de här sällsynta fallen har det rört sig om svampinfektioner. Det lönar sig att skaffa hittekatter från ansvarsfulla hittedjurshus eller djurskyddsförbund som ger tillräcklig vård och omsorg. Om hittekatten har vaccinerats och avmaskats finns det ingen orsak till oro, säger Seppävuori.
I Finland överges 20 000 katter varje år.

ANDRA LÄSER