Cykeltunnel får 23 miljoner euro - stadsfullmäktige säger ja

Området kring Järnvägsstationen är stökigt. Tunneln under spåren är ett sätt att åtgärda problemen. Den kan byggas på två år. Bild: Helsingfors stad

Under järnvägen är bättre än framför Järnvägsstationen, anser Helsingforspolitikerna. På onsdagskvällen beslöt de att bygga en tunnel mellan Kajsaniemiparken och Medborgarplatsen.

Det var få, om ens någon, som hade något ont att säga om den planerade tunneln under järnvägen som stadsfullmäktige säger ja till. Kritiken handlade närmast om vinterunderhåll på en bro (den planen slopades redan tidigare) och tryggheten i en tunnel.

– Det gör gott för människan att cykla, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna).

Tunnelförbindelsen för fotgängare och cyklister mellan Medborgartorget och Kajsaniemi knyter samman de viktigaste infartslederna för cykeltrafik från stadens västra och östra sida. Tunnelförbindelsen ligger norr om den nuvarande, enbart för fotgängare avsedda tunneln från Kajsaniemiparken till Elielplatsen.

Det har uppskattats att det tar två år att bygga tunnelförbindelsen. Tunneln beräknas kosta 23 miljoner euro.

Staden har utrett olika slags rutter i närheten av centralstationen och Tölöviken som skulle göra det möjligt att ta sig över eller under stambanan på cykel.

År 2011 och på nytt år 2017 har det utarbetats ett utkast för en cykeltunnel under järnvägen.

Stadsmiljönämnden behandlade i februari 2018 den tunnellösning som byggde på 2017 års utkast, men återremitterade ärendet för ny beredning, så att också broalternativen skulle bedömas.

Svårigheterna med bron över banan är förknippade med den besvärliga byggplatsen i närheten av centrumbiblioteket Ode, Sanomahuset och Kiasma samt samordningen av områdets funktioner med bland annat den byggda miljön vid Tölöviken och den kulturhistoriska miljön i Kajsanemi.

Det skulle kosta 11–15 miljoner euro att bygga en bro jämfört med tunneln som kostar 23 miljoner euro).

Underhållet av en bro skulle kosta mellan 155 000-193 000 euro varje år jämfört med 15 000 euro för tunneln.

Källa: Stadsfullmäktiges beslutsunderlag

– Det gör mig verkligen glad att vi diskuterar tunnel mot bro och inte motsätter oss cykling. Det är utveckling, säger Leo Stranius (Gröna).

– Det har varit varken trevligt eller hälsosamt i knutarna vid Järnvägsstationen, säger Laura Kolbe (C) som hoppas att stadsfullmäktige samtidigt med cykeltunneln uppdaterar planen för Kajsaniemiparken.

Helt utan kritik var diskussionen i stadshuset inte.

– De senaste åren har vi satsat stora summor på cykling och nu då detta, det är allt jag vill säga, säger Sinikka Vepsä (SDP).

– Tunneln måste också kännas trygg, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) som vill att staden utreder en bra belysning. Förslaget godkändes.

Omröstningen om hemställningsklämmar och byggplanen började klockan 21.15, men först ville Aleksi Nieminen (Saml) filosofera om hur man kan ta fram en människa som är till hälften cykel. Då hade fullmäktige diskuterat tunneln i en dryg timme.

Till slut fick också tunneln under järnvägsspåret enhälligt ja.

– Det här är en otroligt stor förbättring för alla cyklister i staden, säger Osmo Soininvaara (Gröna).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning