Cykelfynd på nätet kan bli dyra köp

Antidumpningstull läggs bland annat på cyklar och cykeldelar från Kina, som är den största cykelproducenten i världen och har ökat sin försäljning till Europa under de senaste åren. Bild: Oscar Larsson

Det pris du ser på cyklar och cykeldelar på utländska nätsajter är inte alltid det du slutligen betalar. Antidumpningstull kan höja priset på ditt fynd till det dubbla.

Lagom till våren och cykelsäsongen går tullen ut med exempel på hur det kan gå för den som tror sig ha gjort ett kap och köpt en billig cykel över nätet. Det viktiga är att veta var cykeln är tillverkad, inte vilket land den är beställd från. Speciellt cyklar som skickas till EU-länder från Kina, Sri Lanka eller Tunisien kan leda till en oväntat dyr affär. Detsamma gäller för cykeldelar från Kina.

Priset kan höjas rejält för att varor som skickats oförtullade från till exempel Kina till EU ofta åker på en antidumpningstullavgift. Vanligen är det då köparen som får ta ansvar för tullavgifter och importskatter. För den som köper en cykel över nätet gäller det alltså att ta reda på vilket som är cykelns tillverkningsland också då nätbutiken man handlar med är europeisk.

230 euro kan bli 460 euro

Tullens räkneexempel gäller för en cykel beställd från ett företag i Kina. Cykelpriset uppges vara 200 euro och transportkostnaden 30 euro. Eftersom cykeln är värd över 150 euro är köparen för det första skyldig att betala en allmän tull på 14 procent av det sammanlagda priset på cykel och transporten. Saknar cykeln en undertecknad fakturadeklaration kommer köparen också att krävas på en antidumpningstull på 48,5 procent – både för cykel och transport. Därefter läggs en mervärdesskatt på 24 procent på köpet. Efter de här räkneoperationerna kostar cykeln 463 euro – inte 230 euro, som en ovan näthandlare först kunde tro.

Antidumpningstullen finns för att förhindra att prisdumpning skadar eller riskerar EU:s industri. Tullen är tillverkarspecifik och varierar mellan 0 och 48,5 procent.

– Tullavgiften kan faktiskt bli rätt hög, men orsaken till att bestämmelserna gäller också cykeldelar är att man inte ska kunna kringgå bestämmelserna om antidumpningsavgifter för hela cyklar, säger tullöverinspektör Minna Raitanen på Tullen.

Företag kan få befrielse

Antidumpningstullar gäller för privata köp av vissa cyklar och cykeldelar, medan företag som importerar cykeldelar kan befrias från avgifter, men först efter att ha ansökt om befrielse i hemlandet eller via EU-kommissionen.

Den privatperson som överraskas av tullavgifterna och ångrar sitt köp har strängt taget en enda möjlighet: att inte förtulla varan och alltså inte betala tullavgiften och sedan vänta tills speditionsbolaget skickar tillbaka varan till försäljaren.

– Då betalar man inte avgifterna och skatterna, men sedan gäller det ju också att diskutera köpesumman med försäljaren, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Painokallio säger att en jämförelsevis billig vara ska få varningsklockorna att ringa. Billigt pris betyder ofta att tullavgifterna är obetalda. Köparen måste också alltid beakta att eventuella importskatter ska betalas.

– Nätbutiken man handlar via kan finnas i hemlandet eller till exempel i Tyskland, men det gäller alltid att fråga var den vara man vill köpa egentligen kommer ifrån. Det viktigaste för köparen är ofta att fråga vem som står för tullavgifterna. Om den som importerat varan till EU redan betalat avgifterna syns det förstås på priset, men någon ska hur som helst betala.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03