Cykelförening anmäler olagliga trafikmärken i Helsingfors till justitiekanslern

Enligt föreningen har staden använt sig av lagstridiga undantagsmärken för att styra cykeltrafiken i närheten av byggnationerna av Drumsö bro och i Böle vid Bangårdsvägen. Bild: Helsingin Polkupyöräilijät

Cykelföreningen Helsingin Polkupyöräilijät har lämnat in ett klagomål hos justitiekanslern om lagstridiga trafikmärken i huvudstaden.

Enligt föreningen har staden använt sig av lagstridiga undantagsmärken för att styra cykeltrafiken i närheten av byggnationerna av Drumsö bro och i Böle vid Bangårdsvägen. Staden har informerat om hastighetsbegräsningar och förbud mot omkörningar på cykelvägar med dessa inofficiella trafikmärken.

"Trafikarrangemangen vid båda byggplatserna har hela tiden varit farliga för både cyklister och fotgängare", säger ordförande Timo Hast vid föreningen Helsingin Polkupyöräilijät i ett pressmeddelande.

Enligt Hast bör staden vara noggrannare då man planerar undantagsarrangemang för cykeltrafiken. Vanliga officiella trafikmärken borde räcka till.

De officiella trafikmärkena har definierats i vägtrafiklagen och är förpliktande för alla som använder vägarna. Lagen innehåller ett särskilt förbud mot att lägga ut trafikmärken som kan förväxlas med riktiga trafikmärken. Klagomålet handlar uttryckligen om sådana fall.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning