Cykelaktivist hoppas på tunnel under bangården

Helsingfors presenterar tre förslag på en cykel- och gångvägsanslutning mellan Medborgartorget och Kajsaniemi. Alexander Holst från Helsingfors cyklister föredrar en tunnel framför en bro.

Helsingfors stad har utrett tre olika förslag på anslutningar mellan Medborgartorget och Kajsaniemi, och presenterat de ungefärliga kostnaderna för att bygga och upprätthålla de föreslagna konstruktionerna. De aktuella förslagen är en tunnel i närheten av den nuvarande gångvägstunneln, en bro som korsar spåren bredvid järnvägsstationen och en bro något längre norrut i riktning mot Fågelsången.

Ska en bro eller en tunnel här knyta ihop cykelvägsnät i Helsingfors centrum? Bild: Karl Vilhjálmsson

Alexander Holst, styrelsemedlem i föreningen Helsingfors cyklister, anser att en ny cykelvänlig anslutning behövs, och att tunneln är den bästa av de tre förslagen.

– Det är frågan om en livligt trafikerad cykelled. I nuläget är cyklisterna och fotgängarna alltför ofta i vägen för varandra.

Holst påpekar att gång- och cykelvägen måste vara lättillgänglig för alla, oberoende av fysisk förmåga.

– Alla måste ha möjligheten att cykla. Detta kräver att bron inte är för brant, vilket betyder att ramperna måste vara långa. Dessa långa ramper skulle i sin tur ha en stor påverkan på stadsbilden.

Holst anser också att det ska vara möjligt att cykla längs den nya leden året runt, vilket kräver höga underhållskostnader för en bro.

En tunnel skulle kosta betydligt mer att bygga än en bro. Enligt Helsingfors stad skulle byggnadskostnaderna för en tunnel uppgå till 23 miljoner euro, medan de två förslagen till en bro skulle kosta 11 för den sydliga respektive 12 miljoner euro för den nordliga att uppföra.

När det gäller att upprätthålla anslutningen är förhållandet däremot det motsatta. En tunnel skulle kosta 15 000 euro per år att upprätthålla. Kostnaderna för underhåll av en bro varierar stort, beroende på om det visar sig vara möjligt att konstruera frostskydd som fungerar med fjärrvärme eller inte.

Förslaget till bro närmare järnvägsstationen skulle kosta 39 000 euro årligen i underhåll med fjärrvärme och 130 000 euro utan. Bron en bit norrut skulle kosta 55 000 euro med fjärrvärme och 172 000 euro utan. Helt utan frostskydd skulle underhåll av en bro kosta 25 000 respektive 21 000 euro årligen, vilket fortfarande är mer än kostnaderna för att upprätthålla tunneln.

Bild: Ksf Media

– Det här är en viktig förbindelse, och kräver resurser därefter, säger Holst.

I augusti kommer alternativen att kunna kommenteras på Helsingfors stads webbsida Kerro kantasi. Den 15 augusti från 14 till 18 kommer planerarna bakom projektet att höra allmänhetens åsikter i närheten av Kajsaniemiparkens bassäng. Stadsmiljönämnden diskuterar anslutningen den 16 oktober.

Södra alternativet för en överfart. Bild: Ksf Media

Norra alternativet för en överfart. Bild: Ksf Media

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46