Cyberkriminalundersökning: Finska börsbolag i fara

Internationellt sett förekommer det mycket skadlig information om Helsingforsbörsens bolag på webben, uppskattar cybersäkerhetsföretaget Kinkayo.

Företaget uppger att bolagen som listats på Helsingforsbörsen i genomsnitt befinner sig i större fara än till exempel bolagen som listats på Stockholms- och Londonbörsen.

Kinkayo meddelar att det förekommer mest skadlig information om Telia, Nokia, Elisa, Nordea och Metso. Det här kan innebära till exempel stulna företagshemligheter, kapade e-postadresser eller lösenord, hackarkampanjer eller cyberattacker.

Kinkayo-företaget följer bland annat hackarforum, plattformer för informationsläckor och anonyma nät, det som även kallas för dark web, för att hitta skadlig information om företagen eller attackplaner.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning