Cyanobakterieläget är lugnare – men situationen kan ändras fort under sensommaren

Under den senaste veckan har finländare meddelat om cirka 90 privata observationer i landets sjöar. I en femtedel av fallen bekräftades det handla om cyanobakterier. Arkivbild. Bild: Johannes Nystén/SPT

Enligt Finlands miljöcentrals systemplanerare Mikko Kervinen är det ännu för tidigt att uttala sig om hur cyanobakteriesommaren 2021 såg ut. Miljöcentralen fortsätter följa med algläget fram till slutet av augusti.

För tillfället har förekomsten av cyanobakterier, även kallade blågröna alger, avtagit såväl i sjöarna som i haven.

Finlands miljöcentrals veckovisa rapport visar att så gott som alla observationer den senaste veckan handlar om små bakteriemängder.

Stormen Riikka som drog över Finland förra veckan ledde till att cyanobakterierna blandades ut i vattnet i landets sjöar. Också längs Östersjöns kust har cyanobakterierna ställvis blandats ut i vattnet, vilket har lett till att färre observationer gjorts under den senaste veckan.

Enligt miljöcentralens systemplanerare Mikko Kervinen är det ännu för tidigt att dra slutsatser om hurdan cyanobakteriesommaren 2021 blev, eftersom minskningen inte nödvändigtvis är bestående.

– Även om förekomsten av cyanobakterier nu ser ut att avta och vi hittills har haft en aningen lugnare algsommar än normalt ute till havs, så kan allt fortfarande förändras. Det kan ske snabba vändningar under sensommaren, säger Kervinen.

Färre observationer under veckan

Under den gångna veckan har algobservationerna i insjöarna varit färre än normalt för årstiden.

Miljöcentralen betonar ändå att algblomning kan förekomma trots att det inte syns så bra, eftersom cyanobakterier på många håll har blandats ut i vattnet till följd av de hårda vindarna förra veckan.

Små mängder cyanobakterier har under den senaste veckan observerats vid 26 nationella stationer och rikliga mängder vid 2 stationer. Under veckan gjordes inte en enda observation av riklig förekomst av cyanobakterier.

Därtill har finländarna under veckan meddelat om cirka 90 privata observationer. I en femtedel av fallen bekräftades det att det handlade om cyanobakterier.

Ute till havs har inga stora områden med algblomning observerats under veckan och även antalet observationer från medborgarhåll har sjunkit.

För tillfället rör sig vattentemperaturen i sjöarna i södra och mellersta Finland mellan 16 och 22 grader. I norra Finland och Lappland rör sig sjötemperaturen mellan 14 och 16 grader. Temperaturerna ligger cirka en grad under den genomsnittliga vattentemperaturen för årstiden.

Temperaturen ute till havs har sjunkit rejält under den senaste veckan. I Bottenviken rör sig vattentemperaturen nu mellan 15 och 18 grader. Temperaturen i Bottenhavet är i huvudsak mellan 14 och 17 grader, men vid Kaijakari utanför Björneborg har temperaturen sjunkit till 10 grader. Temperaturen i Skärgårdshavet är för tillfället mellan 19 och 20 grader. Finska viken är aningen svalare, mellan 14 och 19 grader.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning