Credo – Jag tror!

Gossarna i Cantores Minores bekänner sin tro med inhemsk kyrkomusik från 1900-talet. Bild: Leif Weckström

Gosskören Cantores Minores gör en ambitiös satsning på inhemska sakrala verk.

KÖRMUSIK

Credo

Cantores Minores, dir. Hannu Norjanen. Andlig körmusik från 1900-talet. (Fuga)

Den neoklassiska eller snarare neobarocka musik som sprang fram i den kyrkomusikaliska förnyelsen i början av 1900-talet, framför allt i den tyskspråkiga lutherska kyrkan, väntar på att återupptäckas. Ännu under min studietid på 50- och 60-talet var till exempel Hugo Distlers (1908–1942) musik aktuell men föll snabbt i glömska. På sin nya skiva lyfter Cantores Minores fram denna musik och inleder med Distlers oerhört fräscha a cappella-motett Singet dem Herrn ein neues Lied.

Den neobarocka musiken spridde sig via Sverige även till Finland där Sibbokantorn Sulo Salonen (1899–1976) var en av stilens förgrundsgestalter. CM bjuder på Salonens miniatyrmotett (en minut!) Puhukaa keskenänne psalmeilla, en av hans få till finsk text. Här kunde man förvisso ha plockat in flera av Salonens motetter, i synnerhet som cd:ns speltid är endast drygt 48 minuter.

Tyngdpunkterna på skivan utgörs av Einojuhani Rautavaaras (f. 1928) helt fascinerande ungdomsverk Suomalainen rukouskirja samt den stora credo-satsen från 1973 vilken senare (2011) fick plats i Rautavaaras Missa a cappella.

Tyngst väger måhända dock Joonas Kokkonens sexstämmiga Missa a cappella (1963), aristokratisk liturgisk musik i homofon stil där de textrika satserna, Gloria, Credo, sjungs med en starkt framåtdrivande puls medan tonsättaren ger Sanctus och Agnus Dei en mera meditativ och komplicerad tondräkt.

Gosskören Cantores Minores är i hög form på denna cd. Intonationen och balansen är föredömlig, alla stämmor sjunger aktivt med kraftiga herrstämmor och högt klingande sopraner. En lyckad och ambitiös produkt både tekniskt och repertoarmässigt.

Folke Forsman

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning