Covid och beslut baserade på fakta

Vi kan säkert alla tycka lika som i ledaren Vi måste få veta när vi får ta av munskydden – som resten av Norden (HBL 18.8). Så här borde det ju vara.

Här finns dock ett ganska stort men, som finns i satsen: "Munskyddsrekommendationen får inte bli en moralisk plikt utan skall vara en nödvändighet, baserad på fakta." Så här borde det vara i en fullkomlig värld men tyvärr är mängden fakta kring covid ännu mycket begränsad.

Vi trodde ännu på våren 2021 att vi visste att covid smittar så att någon fara just inte finns utomhus. Aerosolernas betydelse diskuterades då smittspridningen tekniskt sett bra kunde ske via aerosoler men epidemiologisk data visade att så just inte skedde. Sannolikheten för att kunna slopa alla restriktioner under sommaren var då ganska stor. Sedan kom deltamutanten och tidigare fakta om smittspridningen gällde inte längre. Trots att det vetenskapliga samfundet försnabbat publicerandet av artiklar genom att frångå peer review (referentgranskning/kollegial granskning) så är kunskapen ändå mycket begränsad.

Till exempel betydelsen av long covid är ännu höljd i dunkel och forskningen kring möjligen invalidiserande symtom med påföljande arbetsoförmåga har bara startat. Hur många år det tar innan vi har mera (tillräckligt?) fakta på handen vet ingen. Material för ny forskning finns det mer än tillräckligt för virologer, epidemiologer och infektionsläkare samt många andra så som sociologer, psykologer och nationalekonomer.

I början av pandemin rådde en rätt stor enighet i Finland kring vidtagna åtgärder. Nu med facit på hand är det korrekt att begrunda vad man möjligen kunde ha gjort annorlunda. Men att kraftigt kritisera de tidigare åtgärderna borde inte göras utan att man tänker sig in i vilken situationen var då besluten togs. Att försöka plocka poäng på att vara efterklok är inte schysst.

Tyvärr verkar det som om vi ännu ganska länge får acceptera det vi människor inte tycker om, det vill säga att en stor del av besluten kring covid och även restriktionerna måste göras utifrån bristfälliga fakta och en hel del kvalificerade gissningar.

Det är ingen avundsvärd uppgift beslutsfattarna har.

Ove Näsman Företagsläkare, Dalsbruk

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning