Coronavirusfall på Soc & kom och Vasa nation

Coronavirus har påträffats hos studenter vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Bild: Wikimedia Commons

Coronavirus har påträffats hos studenter vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Flera studerande har också exponerats vid en gulnäbbsintagning i Helsingfors enligt Svenska Yle.

Högskolan Soc & kom meddelar att alla personer som kan ha exponerats för viruset kontaktas efter att ett coronavirusfall bekräftats den 20 september hos en student som vistats i skolans lokaler. Studenten och alla andra som eventuellt exponerats har försatts i karantän.

Skolans studentorganisation har också fått information om ett annat bekräftat fall av coronavirus som kan ha lett till en större smittspridning vid ett studentevenemang. Studentorganisationen vid högskolan utreder fallet.

Utöver personerna på högskolan har ett större antal personer exponerats för coronaviruset vid Vasa nations gulnäbbsintagning den 12 september i Helsingfors. I jippot deltog 50 personer plus ett tiotal nationsaktiva som hjälpte till med arrangemanget, rapporterar Svenska Yle.

Vasa nations ordförande Simon Nyman säger att nationen inte direkt deltar i smittspårningen efter sitsen, men bistår myndigheterna med information om evenemanget och deltagarna. Nationen värnar även om de inblandades anonymitet, och kan därför inte uttala sig om fallet på Vasa nation har någon koppling till fallet på Svenska social- och kommunalhögskolan. Nationen har internt meddelat sitzdeltagarna och övriga nationsmedlemmar om nödvändiga säkerhetsåtgärder, medlemmarnas skyldigheter och allmänt om situationens inverkan på nationens verksamhet. Inom nationen finns det ändå studenter både från Soc&kom och på Arcada, där flera fall av coronaviruset har upptäckts under de senaste veckorna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning