Coronaviruset kan utrotas – om vi tiger inomhus

Bild: Wilfred Hildonen

Minimerandet av aerosolen som bildas vid pratande, utöver hosta och nysande, skulle inom en månad i praktiken utrota coronaviruset.

Världshälsoorganisationen WHO medgav i början av juli att det nya coronaviruset sars-coronavirus-2 sprids med luftburna viruspartiklar, aerosoler. Beskedet kom efter påtryckning av 239 forskare (varav sju var finländare). Den finländska läkarkåren blev den 15 maj informerade om virusets aerosolspridning, men det borde ha skett redan den 28 mars då biträdande professor Ville Vuorinen i MTV 3:s nyheter betonade att viruset sprider sig med aerosoler som håller sig kvar i luften. Aerosolen sprider sig som tobaksrök och blir hängande inomhus som ett moln i luften. Det kan smitta under en timmes tid.

Det är sannolikt att aerosolen som bildas vid prat är en huvudorsak till smittorna, för det är omöjligt att över 14 miljoner människor skulle ha smittats enbart genom nysningar eller hosta. Slutsatsen är att vi borde tiga så mycket som möjligt inomhus. Den iden kan först uppfattas som ogenomförbar. Men under den digitala kommunikationens tidsålder gör vi det i många avseenden redan nu. På varje arbetsplats är det möjligt att utarbeta den bästa metoden för att genomföra "tystnadsplikten". Där detta inte är möjligt kan FFP2-masker användas. Fysisk kontakt som sådan behöver inte undvikas, utan de droppar och aerosol som bildas vid hosta och samtal.

Jämfört med viloandning är utandningens hastighet 5-10 gånger högre vid tal, 15 gånger högre vid sång, skrik och lätt kroppsligt arbete, och över 50 gånger högre vid hosta och nysning. Ju högre hastighet, desto fler droppar och större mängd aerosoler.

I vila når andningsluften cirka 50 cm, så ett säkerhetsavstånd på 1 meter inomhus är tillräckligt ifall man inte pratar med varandra. Effektiv ventilation är viktig överallt. Utomhus kan man prata på 3-4 meters avstånd beroende på vinden.

Minimerandet av aerosolen som bildas vid pratande, utöver hosta och nysande, skulle inom en månad i praktiken utrota coronaviruset. Då vi med minister Krista Kiurus ord "får viruset tillbaka i flaskan" och sätter korken på, så kan det inte längre spridas. Det skulle kunna jämföras med att sätta hela befolkningen i karantän. Om man skulle göra det i hela världen så skulle viruset kunna utrotas helt och hundratusentals liv sparas. Olika länder har dock olika möjligheter att begränsa talandet på grund av kulturella skillnader. Vi i Finland kan sedan "tiga på två språk" och lära oss att göra det också på andra språk. Det vore speciellt viktigt inför en eventuell andra våg av viruset.

Alexander van Assendelft lungläkare Kotka

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning