Coronaviruset hittades i avloppsvattnet också i kommun där inga smittfall konstaterats

Institutet för hälsa och välfärd gör kontinuerligt mätningar av avloppsvattnet på olika orter för att se om coronaviruset påträffas i vattnet. Bild: Pixabay

I slutet av augusti observerades coronaviruset i avloppsvattnet i åtta städer i Finland.

Att coronafallen har ökat i Finland sedan sommaren märks också i undersökningar av avloppsvattnet. I slutet av augusti påträffades viruset i avloppsvattnet på fem orter där viruset inte påträffades i början av månaden.

Anmärkningsvärt är att viruset fanns i avloppsvattnet i Kouvola fastän man inte konstaterat något smittfall på orten månaden före provtagningen.

– Att viruset framträder i avloppsvattnet fast det inte finns några bekräftade fall är ett varningstecken för att det kan finnas oupptäckta smittfall och att viruset kan röra sig bland lokalbefolkningen, säger Tarja Pitkänen, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd.

– I sådana fall kan det vara nödvändigt att myndigheterna intensifierar epidemibekämpningen, till exempel uppmuntrar invånarna att göra ett coronatest genast, också om de har lindriga symtom.

Coronavirus påträffades i avloppsvattnet i följande städer i slutet av augusti: Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Raumo, Kouvola, Villmanstrand och Tavastehus.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning