Coronavåren påverkade förhållandet till naturen positivt

Fyra av fem finländare tycker att naturen är viktig eller väldigt viktig, uppger Miljöministeriet och Finlands miljöcentral. Foto: Bild: Jeanette Östman/SPT

Coronapandemins inverkan på förhållandet till naturen kommer starkast fram bland personer under 25 år, uppger Miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

En fjärdedel av finländarna upplever att deras förhållande till naturen har utvecklats i positiv bemärkelse under coronavåren. Det framkommer i en undersökning om finländarnas förhållande till naturen utförd av Miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

Hela 57 procent av svarspersonerna uppger att de rört sig mer i naturen under våren. Coronapandemins inverkan på förhållandet till naturen kommer starkast fram bland personer under 25 år.

Speciellt studerande har tillbringat mer tid i nationalparker eller andra skydds- eller strövområden. Unga har också i högre grad börjat oroa sig över naturens tillstånd.

Få uppfattar förlusten av biologisk mångfald som det största hotet mot naturen. De största hoten ansågs vara klimatförändringen, nedskräpning, kemikalisering och miljögifter.

Fyra av fem finländare tycker att naturen är viktig eller väldigt viktig.

70 procent av svarspersonerna upplever att ren natur är en viktig del av finländarnas identitet.

Nästan en fjärdedel anser att naturen inte skyddas tillräckligt på det nationella planet.

41 procent är oroade eller väldigt oroade över den finska naturens tillstånd, medan motsvarande tal är 71 procent när det gäller naturens tillstånd i ett globalt perspektiv.

Pensionärer är i genomsnitt lite mer oroade över naturens tillstånd än andra grupper.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning