Coronatrötthet syns på olika håll i Vanda – mera resurser till psykosociala tjänster

Flygplatsen och dess närområden har drabbats extra hårt då Finland stängt sina gränser och flygtrafiken i praktiken upphört. Det märks i Vanda. Arkivbild. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Efter en månad av undantagsförhållanden ser läget rätt bra ut i Vanda även om en del stadsbor visar tecken på så kallad coronatrötthet.

Personer som redan tidigare befunnit sig i en sårbar situation är särskilt utsatta under den pågående coronakrisen. För att motarbeta och förebygga utslagning, missbruk och andra problem lägger Vanda stad extra resurser på olika psykosociala tjänster. Staden har grundat en särskild arbetsgrupp som har i uppdrag att se till att man inte upprepar samma misstag som under depressionen i början av 1990-talet.

– Vi är framför allt oroliga för sådana unga som inte nås av de olika stödtjänsterna och riskerar att falla mellan stolarna, sade stadsdirektör Ritva Viljanen under en infotillställning på torsdagen.

De olika begränsningarna som påverkar finländarnas vardag ökar risken för missbruk, våld och psykisk ohälsa i hemmen. Viljanen uttryckte särskilt sin oro för de barn och unga som påverkas och lider av sina familjemedlemmars svårigheter i den nya vardagen.

Stadsledningen ordnar dagligen en lägeskoll och under de senaste dagarna har man lagt märke till en så kallad coronatrötthet bland stadsborna, särskilt de yngre.

– Vid det här laget orkar man kanske inte riktigt följa alla regler och begränsningar. Vi har märkt att unga exempelvis ordnar fester och struntar i mötesbegränsningarna. Under den senaste veckan har också antalet barn inom småbarnspedagogiken ökat, vilket kan tyda på att föräldrar har svårigheter med att kombinera distansjobb och barnskötsel, sade Viljanen.

Några större förändringar i exempelvis polisens arbetsuppdrag kände stadens högsta tjänstemän inte till. Men enligt Viljanen har en betydande del av polisens resurser gått åt till att övervaka Nylands gränser.

– Jag hörde av en polis att folk kört långa vägar för att testa om de lyckas ta sig över gränsen.

Stort behov av kommunikation på olika språk

Enligt staden har många Vandabor utnyttjat de olika telefontjänsterna som staden erbjuder men efterfrågan på konkret hjälp, exempelvis mathjälp, har varit betydligt större under de senaste veckorna.

Precis som i Helsingfors och övriga delar av Nyland är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade bland dem som smittats av coronaviruset. Enligt stadsdirektören publiceras alla stadens infomeddelanden på sju olika språk men behovet av god kommunikation på olika språk är stort. För att nå ut till alla språkgrupper samarbetar staden med bland annat olika religiösa samfund.

Biträdande stadsdirektören Timo Aronkytö, som ansvarar för stadens social- och hälsovårdssektor, ville inte ge några exakta siffror men av de cirka 20–30 personerna som vårdats på intensiven på grund av covid-19 är en "stor andel" personer med utländsk bakgrund.

Stöd till företagen och egen nätbutik

Också i Vanda är många stadsbors inkomster hotade på grund av coronakrisen. Flygplatsen och dess närområden har drabbats extra hårt då Finland stängt sina gränser och flygtrafiken i praktiken upphört.

Enligt stadsdirektören befarar man att många företag inte kommer att klara sig ur krisen. Uppskattningsvis 60 000–70 000 Vandabor har redan permitterats.

Däremot har staden lyckats rätt bra med att tillfälligt placera en del kommunanställda till andra uppdrag. Särskilt inom vården och omsorgen har många offentligt anställda fått nya arbetsuppdrag. Dessutom uppmanar staden sina anställda att ta ut semestrar och ledigheter om det bara är möjligt.

– Den här krisen kommer att pågå under en längre tid och det är viktigt att se till att våra anställda orkar, sade Viljanen.

I enlighet med regeringens beslut stöder staden också företagare och erbjuder exempelvis lättnader och förlängningar i hyresbetalningarna.

Vanda stad har också introducerat nätbutiken tuevantaalaista.fi där man kan köpa varor och tjänster av lokala företag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning