Coronasmittan sprids snabbt i de stora städerna

Överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd, strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet och överläkare Hanna Nohynek från institutet gav en lägesrapport om smittläget i coronaepidemin. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Stora regionala variationer kännetecknar smittläget i landet, uppger social- och hälsovårdsmyndigheterna.

Dubbla signaler präglade myndigheternas lägesrapport om coronaepidemin på torsdagen. Å ena sidan är smittläget under kontroll i jämförelse med situationen i övriga delar av Europa, å andra sidan beskriver Social- och hälsovårdsministeriet smittspridningen i de stora städerna som allvarlig.

– Situationen i de stora städerna är oroväckande. Antalet fall stiger stadigt med en incidens som kan vara dubbelt högre än i de övriga delarna av landet, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet.

Den landsomfattande incidensen är nu 51 medan den kan vara 60-100 i huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo. Incidensen mäter det totala antalet nya coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. I de centrala och södra delarna av Europa är situationen än värre med en incidens som överskrider 1 000 i vissa regioner.

Sju sjukvårdsdistrikt är för närvarande inne i accelerationsfasen medan de 14 resterande sjukvårdsdistrikten är på den så kallade basnivån.

– Antalet coronasmittade fortsätter att stiga. Cirka 1,6 procent av alla coronatest var positiva förra veckan, säger överläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd.

Hittills har 18 345 coronafall konstaterats i Finland.

Nu vårdas 73 personer på sjukhus och 14 av dem får intensivvård.

Sammanlagt 365 finländare har hittills dött av coronaviruset.

75 procent av alla coronasmittade har tillfrisknat.

Incidensen under de senaste två veckorna är 51.

I 55 procent av de nya fallen har man kunnat spåra smittkällan.

Reproduktionstalet är 1,15-1,2.

Stora regionala skillnader

Reproduktionstalet under den senaste mätningsperioden var 1,15-1,2. R-talet mäter hur många personer som en coronasmittad person i sin tur smittar i genomsnitt. De flesta som smittades av coronaviruset förra veckan är vuxna och andelen barn bland de smittade är fortsättningsvis mycket liten.

Institutet för hälsa och välfärd understryker att smittläget präglas av stora regionala variationer, i synnerhet i enskilda städer. Till exempel Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi och Rovaniemi har nu gått in i accelerationsfasen, trots att de berörda sjukvårdsdistrikten är på basnivån. I Vasa har situationen däremot förbättrats tack vare tuffa regionala restriktioner.

– Smittspårningens effektivitet har försämrats i de stora städerna. I till exempel Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt lyckas man spåra smittan i 40 procent av fallen, säger Voipio-Pulkki.

I hela landet lyckas sjukvårdsmyndigheterna spåra smittkällan i cirka 55 procent av de nya fallen. Omkring 8 procent av de spårade fallen förra veckan kan kopplas till utlandsresor medan 71 procent kunde spåras till den egna familjekretsen och sammankomster i privatlivet.

Överläkare Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd, strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet och överläkare Hanna Nohynek från institutet gav en lägesrapport om smittläget i coronaepidemin. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Vaccinationsprogram under beredning

Cirka 300 olika vacciner utvecklas på olika håll i världen just nu. 10 av dem är inne i den kliniska, sista fasen. Den nationella vaccinationsgruppen bereder nu en vaccinationsplan som ska lanseras efter årsskiftet. Finland har hittills reserverat tre olika typer av vaccin. Ett av dem är utvecklat för äldre riskgrupper.

– Många frågar mig om vi kan återgå till det normala när vaccinet väl är här. Svaret är nej, ännu inte. Det kommer att dröja tills situationen normaliseras, säger överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd.

Helsingfors och Nyland

Egentliga Tavastland

Sydvästra Lappland

Birkaland

Vasa

Egentliga Finland

Åland

Myndigheterna avgör tågordningen och utarbetar rekommendationer för hur vaccineringen ska gå till i praktiken. I vaccinationsprogrammets första fas kommer vaccinet att räcka endast till cirka 10 procent av befolkningen. Vaccineringen är gratis för alla finländare och det är frivilligt att vaccinera sig.

– Vi vet ännu inte hur effektiva vaccinerna är och hur väl de skyddar mot coronaviruset. Det är till exempel oklart hur väl de skyddar äldre. Kalkylerna om 90 procents skydd bygger på antagandet att det handlar om unga människor, säger Hanna Nohynek.

Social- och hälsovårdsministeriet vill inte spekulera kring vaccinationsprogrammets kostnader så länge det är oklart hur stora volymer som finns på marknaden i början på nästa år.

– Vi utvärderar vaccinationsprogrammets effektivitet och säkerhet kontinuerligt, säger Nohynek.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning