Coronasmitta vid kvinnodagskonserten i Musikhuset

Bild: Pressbild / Arno de la Chapelle

Enligt nuvarande uppgifter har sju personer som deltog i festkonserten i Musikhuset i Helsingfors den 8 mars utsatts för coronasmittan.

I samband med spårningen av coronavirussmitta har man upptäckt att såväl artister och publik som personal vid kvinnodagskonserten i Musikhuset den 8 mars kan ha utsatts för smitta, meddelar Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

För tillfället har sju personer som deltagit vid evenemanget befunnits vara smittade med coronavirus. Alla som deltagit i konserten uppmanas noggrant följa med sitt hälsotillstånd och ta kontakt med den egna hälsostationen eller arbetshälsovården i fall av snuva, halsont, feber, hosta eller andningssvårigheter.

För att begränsa och fördröja coronaepidemin har hälsovårdsexperter fattat beslutet att informera artister, publik och Musikhusets personal om risken för att de kan ha utsatts för coronasmitta också via media.

Om helsingforsare får symtom kan de ta kontakt med coronarådgivningen vardagar klocka 7–20, 09 310 10024, och under andra tider kontakta Jourhjälpen, 116 117.

webbplatsen omaolo.fi kan man göra ett test om coronasymtom och få anvisningar enligt resultatet.

Symtomen uppträder vanligtvis inom två veckor från det att man utsatts för smittan. För de som deltog i festkonserten skulle det här betyda innan den 22 mars.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning