HUS trappar upp till högsta beredskap – vårdare på barnavdelning smittad

Sjukskötaren som smittats med det nya coronaviruset hade varit i kontakt med 24 personer i personalen, av vilka två är läkare. Inga patienter har utsatts för smittan. Bild: Seppo Samuli

En vårdare på en barnavdelning för cancerpatienter och organtransplantationer har konstaterats ha covid-19. Sjukvårdsdistriktet har nu gått över till högsta beredskap.

Den smittade vårdarens kontakter har utretts och sammanlagt kan 24 personer i personalen ha exponerats, två av dem läkare. De är alla försatta i karantän, och ersatta genom inre förflyttningar.

Den anställda har inte varit på jobb sedan den 13 mars och patienter har inte exponerats. Enligt HUS följer man ändå med de intagna barnens hälsotillstånd ännu noggrannare än tidigare.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har nu trappat upp beredskapen så att den är på den allra högsta nivån, som gäller under sådana undantagsförhållanden som beredskapslagen avser eller då samhället bereder sig på en allvarlig störning. Samtidigt centraliseras beslutsfattandet.

Tills vidare medför vården av coronapatienter bara en liten belastning, meddelar sjukvårdsdistriktet.

– Genom att gå över till ett ledningssystem för undantagsförhållanden och full beredskap kan vi säkra vår handlingsförmåga också i det skede då belastningen på sjukhuset växer betydligt, säger sjukvårdsdistriktets direktör Juha Tuominen i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning