Coronasituationen håller på att stabiliseras – "Vasa är i en klass för sig"

– Det är oroväckande att vi haft fler fall på olika vårdenheter under de senaste veckorna, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

De flesta som insjuknar i covid-19 smittas i hemmet. Men i över hälften av fallen går smittkedjan inte att spåra.

Coronasituationen håller på att stabiliseras i landet. Men att smittspridningen inom vården ökar väcker oro för den äldre befolkningens väl och ve, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

– Det man vet är att smittan spridit sig till några vårdhem och att en del personal också fört med sig smitta.

Anna Katz, projektchef vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att det tills vidare handlat om få fall och att läget är under kontroll. Hemmen är fortfarande den plats där smittrisken är högst.

– Kring 40 procent blir smittade i sitt hem och det är svårt att undvika att smittan sprids inom hushållet, det är en stor utmaning nu.

"200 fall per dag verkar vara det nya"

Smittspridningen fortsätter öka i Europa. I Spanien, Frankrike, Nederländerna och Belgien är incidensen mycket hög, säger Katz.

– I Östeuropa har det epidemiologiska läget försämrats bland annat i Tjeckien, Slovakien och Slovenien.

För Finlands del är läget förhållandevis lugnt jämfört med stora delar av övriga Europa. Finland har haft drygt 14 000 bekräftade fall av covid-19. I dag förväntas kring 200 fall registreras.

– 200 fall per dag verkar vara det nya vanliga, säger Katz.

Till största delen rör det sig om inhemska fall. I under 5 procent av fallen har den insjuknade fått smittan utomlands. I över hälften av de fall som nu uppdagas är källan till smittan okänd.

Största delen av de som nu smittas är unga. I hälften av de nya rapporterade fallen är personen under 30 år.

– Det är bra att coronaviruset sällan når den äldre befolkningen, säger Katz.

De rapporterade dödsfallen till följd av coronaviruset är för tillfället 355. Sammanlagt vårdas 65 personer på sjukhus och av dem får 7 intensivvård. Behovet av intensivvård på grund av covid-19 har varit genomgående litet i Finland.

Katz säger att även om toppen på kurvan i höst ser ut att vara högre än under våren så ska man inte låta sig luras. Många fall registrerades inte under våren eftersom testkapaciteten var låg.

Vasa sjukvårdsdistrikt och kommunernas ansvar

Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande det enda distriktet som är i samhällsspridningsfasen. Antalet positiva testresultat är 4,2 procent, vilket är högst i landet.

–  Vasa är i en klass för sig, säger Katz.

Kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet berömmer Vasa sjukvårdsdistrikt för deras sätt att hantera epidemin och säger att det alltid ska vara någon som är först.

– I Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt har man agerat mycket bra och förebyggande. Man har haft striktare restriktioner än vad vi har rekommenderat.

Hon påpekar ändå att Regionförvaltningsverket rekommenderar att man inte ska resa till Österbotten i detta läge eftersom incidensen fortfarande är hög i regionen.

Varhila säger att ett stort ansvar vilar på de lokala och regionala myndigheterna. Allt tyder på att regionala restriktioner fungerar.

– Vi har strävat efter att vara myndigheternas stöd. Det är kommunerna och samkommunerna som ska ge rekommendationer för att förebygga smitta. Det förebyggande arbetet är viktigare än smittspårningen.

Myndigheterna delar in epidemin i tre olika faser: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridningsfas. För var och en av dessa nivåer finns olika strikta restriktioner och förhållningsregler.

Riksdagen bereder en lag om nya begränsningar i restaurangverksamhet och en ny paragraf i smittskyddslagen. Ärendet torde behandlas under plenum på fredag. Syftet med den nya lagen är att göra skillnad på olika verksamheter så att inte alla restauranger dras över samma kam.

Läs vår direktrapportering från presskonferensen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning