Coronapandemin väcker djupa känslor hos vårdstuderande – rädsla och ilska samsas med stolthet

– Jag hoppas alla skulle inse ett hur viktigt arbete vårdpersonalen har gjort under coronavåren, säger den blivande sjukskötaren Ella Kukkonen. I höst inleder hon sina studier vid yrkeshögskolan Arcada. Bild: Simone Åbacka

De som sökte studieplats inom vårdutbildningarna i våras gjorde det kort efter att det nya coronaviruset klassats som pandemi. Sedan dess har de smittade blivit fler – också bland vårdarna. En del vårdstuderande funderar nu på att lämna branschen, men för den blivande sjukskötaren Ella Kukkonen har pandemin stärkt studiemotivationen.

Inom några månader inleder Ella Kukkonen från Esbo sina sjuksköterskestudier vid yrkeshögskolan Arcada. Yrket har alltid tilltalat henne för att sjukskötarna arbetar människonära och hjälper människor...