Coronapandemin återspeglas i stockade avlopp – helsingforsarna spolar ner både kalsonger och munskydd

Det finns 553 avloppspumpstationer i Helsingforsregionens miljötjänsters område med ett varierande antal pumpar. Sedan pandemistarten har behovet att rengöra pumparna stigit till i snitt tio gånger i veckan. Innan pandemin var det vanligt med en till två rengöringar per vecka. Problemet är att allt fler kastar skräp i toaletten. Bild: Helsingforsregionens miljötjänster

Pandemin har påverkat många delar av samhället, även avloppen. Avloppsreningsanläggningarna i Helsingforsregionen måste årligen sortera bort över tusen ton skräp som hotar blockera avloppen. Under coronapandemin har mängden avfall ökat.

– Förr var det största problemet nylonstrumpbyxor, nu är det munskydd och hygiendukar, säger Petteri Jokinen, chef för vattenförsörjningsenheten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).Jokinen ber...