Coronaoro

Det är bra att använda sunt förnuft också annars, oavsett om man är oroad för coronaviruset eller inte.

Oro och rädsla är starka känslor och sprids oftast snabbare än virus. Många människor oroar sig över coronaviruset, vilket är förståeligt då vi inte vet så mycket om det. Samtidigt är det viktigt att...