Coronan väcker många frågor om skola och småbarnspedagogik

Undervisningsminister Li Andersson under regeringens presskonferens den 18 mars. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Det finns anledning för kommunerna att överväga om man kan justera avgifterna för småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Li Andersson (VF).

Det finns en anledning till att småbarnspedagogiken håller i gång verksamheten även om skolorna har stängt, säger undervisningsminister Li Andersson (VF) på onsdagen då hon tillsammans med forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C) och statsminister Sanna Marin (SDP) svarar på en del av de många frågor som fötts efter regeringens besked om restriktioner på samhällets funktioner.

Regeringen har inte ställt in undervisningen. Eleverna fortsätter skolgången men under andra omständigheter, säger Andersson.

– Småbarnspedagogiken fungerar eftersom det är viktigt att föräldrarna har möjlighet att jobba. Experter har också varnat för att det finns en risk för att ansvaret för att ta hand om de minsta barnen kan hamna hos mor- och farföräldrar om daghemmen stänger, säger Andersson.

Hon säger att begränsningarna i rörelsefriheten ändå i mångt och mycket handlar om att skydda just de äldre generationerna.

– Många undrar hur det blir med avgifterna för småbarnspedagogiken om barnet stannar hemma. Det är något kommunerna måste ta ställning till, säger Andersson.

Även om daghemmen håller öppet är det många som drar sig för att föra sitt barn dit. Andersson säger att hon hoppas att kommunerna ska ta i beaktande de exceptionella omständigheterna.

Kommunen inte skyldig att ordna skolmat

Även skolbespisningen är något som väckt frågar, säger Andersson.

– Kommuner och utbildningsarrangörer har ingen plikt att förse elever med skolmåltider då de är hemma.

Andersson säger att det nu gäller att minimera risken för smittospridning människor emellan.

– Jag vet att många kommuner har utrett hur barn i utsatta situationer ska få skolmat, och de barn som får närundervisning får även mat i skolan.

Andersson säger att många lärare frågat om inte de också får arbeta på distans eftersom eleverna gör det.

– Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om läraren ska jobba i skolan eller kan göra det hemma.

Många frågor har även väckts om samhällets möjlighet att ta hand om barn i utsatta situationer. Andersson säger att det finns kapacitet att hjälpa dem som behöver hjälp.

– Jag litar på de finländska lärarnas kompetens att hantera situationen och de signaler jag fått från fältet visar att man strävar efter att se till att alla ska ha möjlighet att komma framåt i skolgången.

Statsminister Marin säger att regeringen har beredskap att ge stöd för att alla barn ska få sin skolundervisning.

Behövs sunt bondförnuft i umgänget

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen säger att många undrar vad man egentligen får göra och inte får göra nu när så mycket av fritids- och evenemangsverksamheten ligger nere.

– Man får använda sitt sunda bondförnuft, det viktiga är att man har god handhygien som ledstjärna.

Maria Ohisalo säger att det finns en stor oro inom kultur- och idrottssektorn om framtiden när viktiga intäkter faller bort.

– Vi har på ministeriet fört samtal med representanter för kultur, konst, idrott och ungdomsarbete och vi utreder nu vilka åtgärder som kan behövas.

Ohisalo säger att man även gör sitt yttersta för att garantera att antagningarna till olika utbildningar ska kunna genomföras så att de som nu skriver studenten ska kunna garantera sig en plats för framtida studier.

– Därför är det även viktigt att studentskrivningarna nu kan genomföras med en snabbare tidtabell än normalt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning