Coronakrisens överraskande konsekvens – fler kontor kan behöva rivas

Det är speciellt kontorshus från 70-talet som rivs i Helsingforsregionen. Många av dem är tekniskt och estetiskt sådana att en ombyggnad blir svår. Bilden från Esbo centrum för några år sedan. Bild: Niklas Tallqvist

Det kroniska överutbudet av kontor i Helsingforsregionen kan växa ytterligare när coronaviruset slår mot ekonomin och vi distansarbetar mer än förr. Kontoren kan ersättas av bostäder, skolor och hotell i stället.

Utländska investerare strömmade till och miljarder euro bytte ägare. Nya kontor byggdes i rasande takt i Helsingforsregionen och kontorshyrorna i framför allt Helsingfors centrum steg mot rekordnivåer...