Coronakrisens klimatfördel blir kortvarig och obetydlig

Stiltjen i trafik- och transportsektorn bidrog mest till att klimatutsläppen minskade under coronarestriktionerna. Mest minskade utsläppen i Kina, som också har de största utsläppen, enligt beräkningar i en studie i Nature Climate Change. Bild: Liu Jin/Lehtikuva–AFP

Med coronapandemin och restriktionerna har klimatutsläppen minskat drastiskt. Minskningen väntas ändå bli så kortvarig att den inte nämnvärt hejdar klimatförändringen, visar en studie.

Klimatutsläppen har minskat ansenligt under coronapandemin. När restriktionerna kulminerade i början av april låg världens dagliga utsläpp 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter, eller 17 procent, unde...