Coronakrisen slår hårt mot de unga

Vi står inför ett avgörande vägval om hur vi vill bygga upp Finland. Bäst sker det genom utbildning, forskning och en meningsfull sysselsättning för alla.

I år har antalet sökande till högskolor i Finland varit rekordhögt. Även om många högskolor har utökat platserna inom antagningen har många sökande blivit utan studieplats. Samtidigt var nästan dubbelt så många unga under 25 år arbetslösa i maj 2020 jämfört med samma tidpunkt år 2019.

Enligt arbets- och näringsministeriet var 56 400 unga under 25 år arbetslösa i maj 2020, medan motsvarande siffra i maj år 2019 var 28 500 arbetslösa. Det här är oroväckande siffror och det finns en stor risk att fler unga blir utslagna.

Dessa siffror är också tydliga tecken på att coronavåren har drabbat unga hårt ur ett ekonomiskt perspektiv. Nu om någonsin måste vi kunna erbjuda framtidstro. Vi måste se till att alla unga har meningsfull sysselsättning, inte bara de som fått studieplats. Regeringen måste nu ytterligare utöka antalet platser på högskolorna ytterligare. Det är en förutsättning för att nå målet i regeringsprogrammet att hälften av alla finländare mellan 25–34 år ska ha en högre utbildning år 2030.

För att kunna göra det behöver vi samtidigt öka på högskolornas grundfinansiering. Även om det anstränger de statliga finanserna nu då tiderna är svåra, är det framtidssatsningar som kommer att betala sig flerfaldigt. Vi måste våga satsa på utbildning och forskning.

Vi måste också föra en dialog med utbildningsanordnarna för att kunna erbjuda alternativa sätt att hitta sysselsättning i höst för dem som blivit utan studieplats. Det kan exempelvis ske i form av korta kurser eller fler platser på öppna universitetet.

Utöver det är det viktigt att man säkerställer kommunernas finansiering för uppsökande ungdomsarbete så att ingen ung slås ut. Också satsningar på psykiskt välmående bland unga är viktiga just nu.

Finland och hela världen går igenom en exceptionell kris just nu. Vi måste skapa en bro över krisen för dem som lider av den ekonomiskt. Det här gäller också unga som ofta glöms bort. Vi står inför ett avgörande vägval om hur vi vill bygga upp Finland. Bäst sker det genom utbildning, forskning och en meningsfull sysselsättning för alla. Det är så vi skapar trygghet och hopp inför framtiden, också för de unga.

Henrik Wickström vice ordförande, Svenska folkpartiet Frida Sigfrids förbundsordförande, Svensk Ungdom

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning