Coronakrisen hotar sänka åländska sjöfarten

Lantrådet Veronica Thörnroos tror att landskapsregeringen blir tvungen att fatta tuffa beslut för att klara ekonomin efter coronakrisen. Bild: SPT

Tills vidare har endast några tiotal ålänningar smittats av coronaviruset, men pandemins ekonomiska följder riskerar att drabba många fler. Arbetslösheten har skjutit i höjden och landskapets budgetunderskott har flerfaldigats.

För ett år sedan såg saker och ting rätt bra ut på Åland. Arbetslösheten var låg och befolkningen ökade, främst genom inflyttning från utomnordiska länder. Ekonomin gick bra. –  Nu ser det betydligt a...