Coronakrisen har försämrat statens förmåga att klara ekonomiska överraskningar

Finansministeriet meddelar att statens förmåga att reagera på ekonomiska överraskningar har försämrats. Bild: Ari Sundberg/SPT

Den omfattande och långvariga ökningen av statens ekonomiska ansvar har försämrat risktoleransen, vilket kan skapa problem i framtiden.

Coronakrisen har snabbt och i betydande grad förändrat både den allmänna lägesbilden av ekonomin och statens riskposition. Det bedömer Finansministeriet i sin risköversikt.

Den försvagade ekonomiska utvecklingen och de stödåtgärder som ska lindra coronaepidemins negativa effekter har tvingat staten att låna mera. Statens nettoupplåning ökar till nästan 20 miljarder euro i år. Statsskulden översteg 120 miljarder euro i höstas.

Statsskulden uppgick ännu år 2008 till cirka 54 miljarder euro, medan det i slutet av förra året redan var över 106 miljarder euro.

Statens förmåga att reagera på ekonomiska överraskningar har under de senaste åren försämrats. Det beror på den omfattande och kraftiga ökningen av låntagningen och de svaga tillväxtutsikterna på längre sikt. Statens åldersrelaterade utgifter ökar också kontinuerligt.

Coronakrisen och dess följdverkningar har försvagat statens risktolerans ytterligare. Det blir svårt att stoppa ökningen av statens ekonomiska ansvar efter krisen, men det är ändå nödvändigt att förbereda sig inför kommande kriser, meddelar man från Finansministeriet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning