Coronaklarhet

Det gäller att vara på sin vakt. Såväl i den virologiska, som i den ekonomiska vardagen.

Coronaproblemen är ännu inte över. Virologerna talar om år, snarare än månader innan vi anpassat oss till virusets existens med hjälp av naturlig och vaccinerad motståndskraft. Vi kommer heller...