Coronaisolering hindrar inte valdeltagande, men kräver en insats

Också den som befinner sig i isolering kan rösta på den egentliga valdagen, men inte inomhus i vallokalen utan på gården. Samma möjlighet finns inte nödvändigtvis under förhandsröstningen. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Även personer som är isolerade på grund av coronasmitta kan rösta i välfärdsområdesvalet. Justitieministeriet uppmanar ändå alla som har för avsikt att rösta att gripa chansen och förhandsrösta om hälsan tillåter.

Den som har beordrats att isolera sig hemma på grund av positivt coronatest har trots allt en möjlighet att rösta i välfärdsområdesvalet. Det gäller ändå att vara aktiv, uppger Justitieministeriet, och kolla upp villkoren för de praktiska arrangemangen med hemkommunens centralvalnämnd.

– Befinner man sig i isolering på den egentliga valdagen kan man ändå rösta, men man får inte gå in i vallokalen. Valfunktionärerna kan möta en utanför vallokalen. Väljaren får rösta utomhus, säger Arto Jääskeläinen, valdirektör vid Justitieministeriet.

Det är inte lika givet att ett dylikt arrangemang fungerar under förhandsröstningen, men det är inte heller uteslutet.

– Och så finns alltid en möjlighet till att rösta hemma, säger Jääskeläinen.

Den här möjligheten är egentligen avsedd för personer som har svårt att röra på sig, men den kan tillämpas också på coronapatienter. Den som önskar rösta hemma måste göra en anmälan till centralvalnämnden i sin hemkommun senast dagen före förhandsröstningen, det vill säga 11 januari.

Arto Jääskeläinen påpekar att den som befinner sig i isolering 11 januari med stor sannolikhet har befriats från isolering fram till den egentliga valdagen 23 januari. Befinner man i sig i isolering under den egentliga valdagen kanske man inte gjorde det i början av förhandsröstningen, som pågår 12–18 januari.

– Det kan löna sig att förhandsrösta om man bara är frisk, så äventyrar man inte sin chans att rösta om man råkar insjukna till den egentliga valdagen, säger han.

De patienter som är så svårt sjuka att de tas in på sjukhus kan rösta också på sjukhuset.

– Blir man intagen på intensivvården är det antagligen omöjligt av praktiska skäl, säger Jääskeläinen.

Justitieministeriet och de kommunala centralvalnämnderna har utarbetat anvisningar för att välfärdsområdesvalet ska kunna hållas så hälsotryggt som möjligt. Jämfört med kommunalvalet som sköts fram från april till juni 2021 är epidemiläget sämre, men å andra sidan är betydligt fler vaccinerade två eller rentav tre gånger. Institutet för hälsa och välfärd har klassat valet som ett lågriskevenemang.

Ministeriet påpekar att det är viktigt att väljarna använder munskydd och handsprit, och att de håller tillräckligt avstånd till varandra. Valfunktionärerna övervakar säkerheten och hjälper väljarna att följa anvisningarna. Den som så önskar kan ta med sig en egen penna till vallokalen.

Håll tillräckligt stort avstånd till andra människor i vallokalen. Iaktta god handhygien. Använd handsprit.

Använd munskydd eller visir om det är möjligt. Om du vill kan du ta med dig en egen penna.

Om du har symtom i luftvägarna, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning