Antalet coronafall per vecka är aningen högre än tidigare – läget ändå stabilt

Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Flest nya fall av corona konstaterades under förra veckan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma veckovisa lägesrapport visar att antalet nya fall av covid-19 är så gott som på samma nivå som de föregående veckorna.

Den senaste rapporten, som publicerades på torsdagen, visar att 51 nya fall har konstaterats under den senaste uppföljningsperioden, 20-26 juli. Det är ett något högre antal per vecka än tidigare och nivån är nu densamma som i slutet av juni.

Incidensen av coronaviruset var under förra veckan 0,9 smittfall på 100 000 invånare. Räknas de två senaste uppföljningsveckorna ihop är incidensen 1,7 fall på 100 000 invånare, vilket är en aning förhöjd siffra. Tidigare var motsvarande siffra 1,5 fall på 100 000 invånare.

Läget med coronavirusepidemin i Finland fortsätter ändå att vara stabil trots att den nedåtgående trenden nu har stannat upp.

En del nya smittfall från utlandet

Under 20-26 juli gjorde man i medeltal 4 000 coronatester per dag.

Flest nya fall har konstaterats i Helsingfors och Nyland samt i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Däremot var 14 av 21 sjukvårdsdistrikt alldeles fria från nya coronafall förra veckan.

Incidensen steg inom Ålands, Kymmenedalens, Satakuntas, Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, men endast inom Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överskred antalet nya fall 5.

De flesta av de nya fallen är relaterade till redan kända och uppföljda smittkedjor. Man har också konstaterat smittfall som högst troligen har sitt ursprung i utlandet.

Den 30 juli hade sammanlagt 7 423 fall av covid-19 konstaterats i Finland. På sjukhusen runtom i landet vårdades 4 patienter. Ingen av dem behövde intensivvård.

Antalet bekräftade dödsfall på grund av covid-19 är 329 i Finland.

Av alla de smittade uppskattar Institutet för hälsa och välfärd att kring 6 950 personer redan tillfrisknat, vilket är över nittio procent.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning