Coronaepidemin kan skjuta upp ärenden i hovrätten

Helsingfors hovrätt varnar för längre handläggningstider. Bild: Charlotta Winberg/SPT

Coronaviruset kan leda till längre handläggningstider. Icke-brådskande ärenden skjuts upp.

Coronaepidemin kan begränsa domstolarnas verksamhet. För att hindra smittospridning kan domstolarna bli tvungna att prioritera och skjuta upp icke-brådskande ärenden.

Detta innebär att handläggningstiderna förlängs.

Domstolarna betonar ändå att begränsningarna i verksamheten görs på ett sådant sätt att rättskyddet ändå tryggas.

Helsingfors hovrätt skriver i ett pressmeddelande att redan inplanerade huvudförhandlingar hålls som normalt, åtminstone för närvarande. Vasa hovrätt meddelar samma sak.

Domstolarna uppmanar personer som redan har ett handläggningsdatum att genast meddela rättsinstansen om de blir sjuka och inte kan närvara.

Domstolarna meddelar om ändringarna i verksamheten på sina egna webbplatser.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning