Coronaepidemin förstörde kongressindustrin

It-kongressen Slush är en av de mest berömda kongresser som inte kunde ordnas i fjol på grund av coronaepidemin. Bilden är från 2019. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Coronaepidemin ledde till att endast en bråkdel av alla planerade kongresser kunde ordnas i fjol. En del kongresser kunde ändå ordnas digitalt, vilket gav ett litet uppsving under hösten.

Coronaepidemin mer eller mindre förstörde fjolåret för kongressindustrin. I fjol arrangerades bara 220 av planerade 411 internationella kongresser, varav en del endast digitalt. Totalt deltog knappt 50 000 personer i kongresserna, rapporterar Business Finland.

Det är bara en bråkdel av hur det såg ut rekordåret 2019. Då ordnades sammanlagt 835 internationella kongresser med nästan 140 000 deltagare.

Januari och februari var fortfarande normala månader för kongressindustrin, men i mars när coronaepidemin bröt ut för fullt avbokades nästan alla planerade kongresser. Under kongressernas högsäsong, maj–juni, hände nästan ingenting.

I september-oktober ökade kongresserna något då de digitala kongresserna vann mark. Av de kongresser som ordnades i fjol var 142 digitala och 65 traditionella. De återstående 13 var hybridkongresser.

Största delen av kongresserna ordnades i huvudstadsregionen – som vanligt. I Tammerfors, Jyväskylä, Åbo och Uleåborg ordnades flera digitala kongresser som var mycket populära.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning