Coronaepidemin fick tusentals finländare att sluta röka

Över hälften anser att rökandet är en onödig vana. Bild: Pxhere

Användningen av tobaks- och nikotinprodukter minskar stadigt. I år är coronaviruset en orsak till att folk fimpar.

Sammanlagt 15 procent av de finländare som under det senaste året har slutat röka säger att de gjorde det på grund av coronaepidemin. Det visar en undersökning som föreningen ASH Finland har gjort.

2 333 personer svarade på enkäten.

ASH Finland poängterar att felmarginalen är stor, men siffrorna betyder ändå att coronaviruset har fått mellan 5 000 och 18 000 finländare att sluta röka.

Den allra största delen, 84 procent, säger att hälsan är den främsta orsaken till varför de slutat röka. Den näst vanligaste orsaken att sluta röka var ekonomiska skäl. Över hälften anser att rökandet är en onödig vana.

Samtidigt uppger 11 procent att de har försökt sluta röka och 15 procent att de har minskat på sitt rökande.

Viljan att sluta snusa har ökat

Undersökningen visar att den dagliga användningen av snus är på samma nivå som 2018, men att det är fler som vill sluta snusa. 2018 uppgav 13 procent att de vill sluta snusa, nu är de 26 procent.

Användningen av tobaks- och nikotinprodukter har minskat stadigt de senaste decennierna. 2018 uppgav 19 procent att de dagligen använde tobaks- och nikotinprodukter, 2020 var samma andel 15 procent.

ASH Finland (Action on Smoking and Health) är en nationell folkhälsoorganisation och expert på tobakspolitik. Syftet med enkäten var att kartlägga hur coronaepidemin påverkat användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning