Expert: Coronablinkern har respekt för användarens integritet

Coronablinkern har laddats ner över en miljon gånger, meddelade Institutet för hälsa och välfärd på tisdagen. Bild: Timo Kari

Appen är uppbyggd så att eventuella hackare inte kan få ut någon värdefull information, säger en expert för informationssäkerhet.

Coronablinker lanserades måndagen den 31 augusti. Institutet för hälsa och välfärd meddelade vid lunchtid den 1 september att applikationen har laddats ner över en miljon gånger. Deras förhoppning var att appen skulle tas i användning av en miljon finländare under den första månaden, men de har nu nått sitt mål under ett dygn.

Många är dock misstänksamma och oroliga över huruvida deras personliga uppgifter är skyddade om de laddar ner smittspårningsappen.

Bahrains, Kuwaits och Norges appar

Elva olika smittspårningsappar i både Europa och Mellanöstern har granskats av människorättsorganisationen Amnesty International. Organisationen pekar ut Bahrains, Kuwaits och Norges coronaappar som skräckexempel. Apparna kränker den personliga integriteten eftersom de spårar användarna i realtid via telefonernas gps. Data kan enkelt kopplas till individer eftersom apparna kräver identifiering, i Norges fall ett telefonnummer, skriver Amnesty.

Några timmar innan Amnestys granskning skulle publiceras drog Norges hälsomyndighet, Folkehelseinstituttet (FHI), tillbaka sin coronaapp Smittestopp, samt raderade all data som hittills hade samlats in. Norge är därför tillbaka vid ritbordet för att utveckla Smittestopp så att den är mer i linje med det som den norska myndigheten Datatilsynet accepterar.

Även ett 60-tal forskare varnade i ett upprop i maj att smittspårningsappar kan utgöra ett hot mot människors fri- och rättigheter. Uppropet är författat av forskare på Umeå universitet, Amsterdams universitet och Alliance on Artificial Intelligence och är undertecknat av ett 60-tal forskare och experter.

Coronablinkern fyller kraven på personlig integritet

När man i våras började utveckla smittspårningsappar som riskerade att kränka människors integritet drog Google och Apple upp starka linjer för integritetsskydd, säger Erka Koivunen, chef för informationssäkerhet på F-Secure.

Han är väldigt nöjd över hur Coronablinkern är utvecklad och att den följer Googles och Apples linjer.

Erka Koivunen, chef för informationssäkerhet på F-Secure, är nöjd över hur Coronablinkern är utvecklad. Bild: F-Secure/SPT

– Coronablinkern följer inte var personen har rört sig eller vem man har varit i kontakt med. Det är också bra att den är frivillig att använda och kan tas bort när som helst. Man har respekt för användarens integritet.

Koivunen säger att länder i nuläget konkurrerar om att skapa smittspårningsappar som är transparenta, så att det är tydligt för användaren hur information förmedlas.

– Frankrike har från första börjat gått inför en egen linje som går emot Googles och Apples riktlinjer.

Det som ännu borde utvecklas är att Coronablinkern ska fungera i flera länder, påpekar Koivunen.

– Om en svensk medborgare är i Finland borde man i nuläget ha både den svenska och den finska appen. Men Institutet för hälsa och välfärd har meddelat att de håller på att utveckla Coronablinkern så att den ska vara kompatibel med liknande appar i EU.

Enligt Koivunen är Coronablinkern uppbyggd så att eventuella hackare inte får ut någon värdefull information, eftersom man inte uppger några personliga uppgifter.

– Om man till exempel laddar ner Iltasanomats eller Forecas app uppger man mycket mera personlig information. Coronablinkern är inte en sådan app.

Coronablinkern lottar för varje telefon ut en identifikationskod, som sparas i 21 dygn.

Coronablinkern sparar inte ditt namn, ditt födelsedatum eller dina kontaktuppgifter. Den kan inte ta reda på vem du eller de människor du träffar är.

Appen samlar inte in positionsdata.

Om man konstaterats ha coronaviruset kan man anonymt meddela det i appen med en kod man får av hälso- och sjukvården. Inte heller den koden skickar person- eller positionsuppgifter.

Man kan när som helst avsluta användningen genom att radera Coronablinkern från sin telefon.

Applikationen har utvecklats av Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Sotedigi och är byggd av Solita.

Informationen i faktarutan är tagen från koronavilkku.fi/sv.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning