Corona skapar över 10 000 nya högskoleplatser

De nya studieplatserna ska främst riktas till utbildningar som anses extra behövliga på arbetsmarknaden. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Under åren 2020-2022 ökar antalet studieplatser med över 10 000. Det har Undervisnings- och kulturministeriet kommit överens om med universiteten och yrkesskolorna.

Pengar till de nya studieplatserna beviljades i regeringens fjärde tilläggsbudget.

Inför höstterminen 2020 får yrkeshögskolorna sammanlagt 2 000 fler nybörjarplatser och universiteten får 2 048 nya studieplatser.

Undervisningsministeriet uppskattar att studieplatserna till yrkeshögskolorna utökas med ungefär 1 700 platser och studieplatserna till universiteten med ungefär 4 300 platser åren 2021-2022.

Genom att öka antalet studieplatser vill regeringen möta de ekonomiska utmaningar som coronakrisen medfört genom att satsa på kunnande och ungas möjlighet att utbilda sig.

Åbo Akademi får 107 tilläggsstudieplatser till hösten. Helsingfors universitet planerar att utöka antalet nybörjarplatser med upp till 450 stycken år 2020 och 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning