Corona katalyserar konsthandelns digitalisering

Digital närvaro börjar bli väsentlig för konsthandeln, men det kommer alltid finnas ett behov av att vidröra och uppleva en artefakt eller ett konstföremål.

Coronakrisen förändrade konstmarknaden praktiskt taget över en natt. Allt fler auktioner, och nu även konstmässor, hålls på nätet och det kanske blir det "nya normala". Auktionshuset Sotheby's organis...