Corona får inte hindra utexaminering

Bristen på praktikplatser inom vården känns väldigt paradoxal då branschen lider av stor brist på vårdpersonal.

Problematiken kring bristen på praktikplatser under coronapandemin bör uppmärksammas på allvar. Många studerande riskerar att inte utexamineras då möjligheterna till praktik varit begränsade. Speciellt kritiskt är läget bland annat inom vård- och kulturbranschen.

Bristen på praktikplatser inom vården känns väldigt paradoxal då branschen lider av stor brist på vårdpersonal. Yrkeshögskolorna har möjlighet att utbilda flera hundra vårdare, men bristen på praktikplatser har satt käppar i hjulen och hindrar studerande från att bli utexaminerade. Yrkeshögskoleutbildningen lider redan i stor grad av att studierna nu måste skötas på distans. Att utbildas till ett yrke på distans förblir omöjligt ifall den praktiska biten uteblir.

I första hand skulle det vara viktigt att ordna möjligheten till praktik åt de studerande som planerar utexamineras inom detta år. Yrkeshögskolorna måste tillsammans med arbetsplatserna arbeta för att möjliggöra studerandes praktik på ett tryggt sätt så att studierna kan framskrida oberoende av situationen med coronapandemin.

Anna Oksanen, ordförande, Liberala studerande

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning