Coachen: Så blir du mer närvarande i vardagen

En paus på några minuter, där man släpper allt och bara andas koncentrerat, kan ha en oväntat positiv effekt på effektiviteten under resten av arbetsdagen. Coachen Anna Markelin ger några konkreta tips på hur man kommer i gång. Bild: Timo Kari

Bilder på små buddhor, levande ljus, tumme och pekfinger som möts. Meditation, mantran, mindfulness. Vi möter symbolerna i tidningar och i sociala medier, förstår att vi borde stanna upp och känna efter, men vem har tid att vara närvarande, gå på yoga och andas rätt?

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Det har blivit en populär metod för att lära sig fokusera och vara medveten om nuet och det man gör just i den stunden, i motsats till att bar...