Polisen misstänker att avvisad irakier som troddes ha mördats i hemlandet är vid liv

Centralkriminalpolisen misstänker grovt bedrägeri och grov förfalskning i fallet med den irakiske mannen som sades ha mördats i sitt hemland efter att ha avvisats från Finland. Bild: Ari Sundberg/SPT

I november fälldes Finland av Europadomstolen för ett fall med en irakisk man som enligt uppgift mördades i sitt hemland, efter att ha avvisats från Finland.

Centralkriminalpolisen har inlett en förundersökning om fallet med den irakiske mannen som uppgavs ha mördats i sitt hemland efter att han fick avslag på sin asylansökan och utvisades ur Finland.

Fallet fick stor uppmärksamhet då det ledde till att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter fällde Finland för brott mot artiklarna 2 och 3 i den europeiska människorättskonventionen, som behandlar rätten till liv och förbud mot tortyr. Enligt avgörandet gjorde Finland inte gjort en korrekt bedömning av de framtida hoten mot mannen.

Ärendet behandlades på begäran av den irakiske mannens dotter. Finland ålades att betala en ersättning på 20 000 euro till henne för det lidande som faderns död och Finlands agerande i fallet hade orsakat.

Nu misstänker centralkriminalpolisen att den irakiske mannen i själva verket kan vara vid liv, och att handlingarna som ledde till domen är förfalskade. Fallet utreds under brottsrubriceringarna grovt bedrägeri och grov förfalskning.

CKP stöder misstanken på information som har samlats in bland annat i samarbete med irakiska myndigheter. Flera personer har redan förhörts och en person bosatt i Finland är anhållen, berättar kriminalkommissarie Jan Aarnisalo som leder undersökningen.

– Vi har fått antydningar från flera olika håll om att något inte står rätt till i det här fallet. Efter att ha utrett tipsen med hjälp av myndigheter i Irak har vi kommit till en punkt där det finns klara skäl att misstänka brott. I ett sådant läge måste vi inleda en förundersökning.

Aarnisalo påpekar att undersökningen just har påbörjats och att flera personer fortfarande ska förhöras. I det här skedet kan han därför inte ge ut detaljer om sådant som den anhållnas relation till den irakiske mannen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning