CKP kräver hemlig rättsprocess om tillslaget mot HS-journalist

HS-journalisten Laura Halminen anser att polisens husrannsakan hos henne var olaglig. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Behandlingen av den skandalomsusade husrannsakan mot Helsingin Sanomats journalist Laura Halminen börjar på tisdagen med att domaren avgör om processen sker bakom lyckta dörrar eller inte. Halminen kräver att rätten konstaterar att husrannsakan var olaglig.

Det är Centralkriminpolisen som kräver att processen förs bakom lyckta dörrar och att rättegångsmaterialet hemligstämplas

Det innebär att publiken så gott som omgående avlägsnas ur rättssalen i Helsingfors tingsrätt tills domaren fattat beslut om processens offentlighet. Alternativen är att rättegången är öppen till alla delar, att vissa delar sker bakom lyckta dörrar eller att allt sker utan allmänhetens insyn.

Den snabbt initierade husrannsakan i december i fjol föregicks av en speciell händelseserie. Halminen och en annan journalistkollega hade strax innan skrivit ett uppmärksammat reportage om försvarets strikt skyddade Signalunderrättelsecenter i Tikkakoski. Reportaget ingick i en artikelserie kring regeringens planer på nya spaningslagar.

De första reaktionerna mot artikeln var häftiga. President Sauli Niinistö meddelade samma dag att en polisutredning har startats för att "hemliga dokument olagligt har överlåtits åt Helsingin Sanomat". Niinistö ansåg att publiceringen av innehållet i de hemligstämplade dokumenten är "kritiskt ur säkerhetssynpunkt och kan förorsaka allvarliga skador".

Bara några dagar senare bagatelliserade presidenten ändå hela saken med att "man antagligen vid många bord (i Ryssland) undrar varför man gjorde ett så stort nummer av saken."

Röken avslöjade

Samma dag som presidenten mildrade sina uttalanden hade Laura Halminen gått ner i huskällaren med sin dator och med en hammare krossat datorns hårddisk för att försäkra sig om att myndigheterna inte skulle komma åt hennes journalistiska källor.

Till Halminens otur fattade hårddisken eld av den hårdhänta behandlingen och rökutvecklingen utlöste fastighetens brandlarm. Räddningsväsendet anlände med en polispatrull i släptåget. När polispatrullen insåg vem Halminen var kallade man in hjälpstyrkor. Ckp:s kriminalkommissarie tog ett snabbt beslut om husrannsakan utan att föra saken till domstol.

Fyra polismän deltog i genomletandet av Halminens lägenhet och konfiskerade hennes privata mobil samt arbetsgivarens, hennes dator, Ipad och ett antal minnesstickor. Totalt konfiskerade polisen 19 föremål.

Enligt Helsingin Sanomat ville Halminen försäkra sig om att källskyddet förverkligades så bra som möjligt. De beslagtagna mobilerna och datorerna lär inte ha innehållit material som berörde den aktuella artikelserien, men nog material i anslutning till andra projekt. Laura Halminen har specialiserat sig på underrättelserelaterad journalistik.

Husrannsakan har kritiserats av de alla landets ledande mediehus för att inte höra hemma i ett västerländskt samhälle.

En av de centrala frågorna i den process som inleds på tisdagen är att söka svaret på om pressfriheten ger journalisterna rätt att avslöja hemligstämplat material när det kan anses vara motiverat ur samhällsdebattens synvinkel.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning