Civiltjänstgörarna straffas redan

Bild: Wilfred Hildonen

Civiltjänstgöringen är allmänbildande, den öppnar dörrar inför framtiden.

I en insändare (HBL 23.5) kallar Björn Björklund civiltjänstgörare för vapensmitare och anser att de borde straffas med en högre totalskatt. Denna bakvända logik förstår jag inte över huvud taget. Jag är själv civiltjänstgörare, trots att jag skulle ha kunnat tjänstgöra med A-papper. Jag valde dock att fullgöra värnplikten genom civiltjänstgöring i stället eftersom jag anser att allmännyttigt samhälleligt arbete gynnar min framtida yrkeskarriär mera än vad militärtjänstgöring skulle göra. Jag studerar för närvarande sociologi vid ÅA och tjänstgör inom Raseborgs stad.

Björklund nämner att civiltjänstgöringen är kortvarig. Det stämmer inte. En civiltjänstgörare tjänstgör utan undantag i 347 dagar vilket redan det kan ses som ett straff. En kille som väljer militärtjänstgöring kommer i bästa fall undan med ett halvår eller nio månader! Vill man alltså komma snabbare in i arbetslivet bör man chansa på försvaret i stället.

Björklund tycker också att civiltjänstgörare väljer bort militären bara för att de tänker på plånboken. Detta är också i flera fall ett felaktigt antagande. Eftersom en civiltjänstgörare oftast bor hemma blir han tvungen att själv betala för mat, vatten, el, telefon, internet och eventuella andra levnadskostnader. Och eftersom man jobbar långa dagar blir det sällan tid över till ett extra arbete. Ekonomiskt sett är det alltså oftast tuffare för en civiltjänstgörare att leva på sin dagpenning än det är för en som tjänstgör i militären. Det är verkligen inte alla som bor hos sina föräldrar under tjänstgöringstiden.

Jag vet att det finns andra som tänker som jag, att de vill kunna knyta kontakter och skapa en solid grund för sina kommande karriärer, och därför väljer civiltjänsten i stället. Det handlar inte om lättja eller negativitet gentemot det militära – det handlar om att prioritera. Att man förblir arbetslös är i dagens värld ett mer trovärdigt scenario än att Finland blir ockuperat av en fiende. I krissituationer behöver landets försvar dessutom fler händer än bara dem som håller i vapnen, och det är verkligen inte bara kvinnorna och barnen som ska fungera i dylika samhälleliga uppgifter!

Civiltjänstgöringen är allmänbildande, den öppnar dörrar inför framtiden och den ger försmak om hur arbetslivet kommer att se ut – om man bara utnyttjar den tiden fullt ut. Det är just därför allt flera väljer att gå den vägen.

Theo Sjöblom Hangö

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03