Cirkulär ekonomi är framtiden

Vi förlorar till exempel årligen koppar till ett värde av 50 miljarder euro på grund av bristande återvinning, guld för 33 miljarder euro och aluminium för 14 miljarder euro.

Sedan den industriella revolutionen har den så kallade envägs- eller linjära produktionsmodellen dominerat hela tillverkningsekosystemet. I denna modell produceras produkter med primära råvaror som sedan slängs som avfall.

Följaktligen har denna modell lett till en dominoeffekt för hela det mänskliga ekosystemet, inklusive dess ekonomiska, sociala och politiska inriktning och miljö. Till exempel har det lett till en ökning av levnadskostnaderna, en ökad volym avfall, miljöföroreningar och resursutarmning. Enligt Ellen MacArthur-rapporten 2010 konsumerade den globala marknaden cirka 65 miljarder ton råvaror och det kommer att öka till 82 miljarder ton 2020. Denna snabba tillväxt har lett till en ökad efterfrågan på metall, energi och jordbruksprodukter vilket har lett till en kraftig ökning av råvarupriset.

Den snabba urbaniseringen både i de industriella länderna och i utvecklingsländerna kommer att leda till en ökning av materialförbrukningen som i sin tur kommer att generera mer avfall. I det linjära systemet innebär bortskaffandet av en produkt i deponi att alla dess värdefulla element går förlorade. Det har rapporterats att de ekonomiska förlusterna i en linjär ekonomimodell är extremt stora. Enligt McKinsey-rapporten genererades i Europa 2,7 miljarder ton avfall 2010, men endast cirka 40 procent av det återanvändes vilket betyder 1,62 miljarder ton icke-återvunnet avfall.

Om man tittar på enskilda avfallsströmmar uppstår en starkare bild. Vi förlorar till exempel årligen koppar till ett värde av 50 miljarder euro på grund av bristande återvinning, guld för 33 miljarder euro, aluminium för 14 miljarder euro och silver för cirka sju miljarder euro.

Cirkulär ekonomi är en attraktiv och lönsam businessmodell som företagen redan har börjat utforska. Den syftar till att minska miljöpåverkan av materialanvändning genom att förbättra livscykeln. Att ta i bruk cirkulär ekonomi kräver dock en omfattande systemförändring. Målet är att redan från början planera och framställa material och produkter på ett sådant sätt att de används och hålls kvar i kretsloppet så länge som möjligt. De ekonomiska möjligheter som kan uppnås genom den cirkulära ekonomin ligger högst upp i den framtida konkurrensstrategin för industriländer och diskussionen äger rum både på nationell och på regional nivå.

Cirkulär ekonomi ligger fortfarande i forsknings- och utvecklingsfasen. Den inte har utnyttjats fullskaligt i den globala ekonomin. Därför borde Finland ta på sig en ledande roll i den cirkulära ekonomins front.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning