Christa Mickelsson kunde varken gå eller prata – men kämpade och återfick sitt liv

Livet efter en hjärnblödning blir inte samma liv som före stroken, påpekar Christa Mickelsson. Själv skulle hon gärna kunna gå fort. Bild: Cata Portin

Christa Mickelsson förlorade orden, rörelseförmågan och smaksinnet efter en massiv hjärnblödning. Men viljan att kämpa fanns kvar och hjälpte henne att återfå sitt språk och sitt liv.

Det första ordet var mamma.Om Christa Mickelsson hade varit ett år när hon sa mamma hade det inte varit sensationellt. Men hon var 33 år och kampen för att få fram ett enda ord hade varit hård. Belöni...