"Chockhöjd dagisavgift orimlig"

Bild: Olle Överby/Mostphotos

Får regeringen som den vill höjs dagisavgifterna med 64 euro i den högsta avgiftsklassen i höst. Det är en höjning på 22 procent, utöver indexjusteringen.

Alltför mycket för alltför många, anser städerna i huvudstadsregionen. I sitt utlåtande till lagförslaget föreslår stadsstyrelsen i Helsingfors att en ny avgiftsklass införs, så att bara de som har de allra högsta inkomsterna betalar den nya maxavgiften.

I Helsingfors betalar närmare en fjärdedel av familjerna den högsta dagvårdsavgiften. För de familjer som befinner sig i den lägre ändan av den högsta avgiftsklassen blir höjningen en orimlig belastning, anser stadsstyrelsen. "En så stor engångshöjning i den högsta avgiftsklassen kan inte anses motiverad", heter det i utlåtandet.

I Vanda och Esbo råder liknande tongångar. I Vanda har utbildningsnämnden sagt sitt, medan nämnderna i Esbo får ta ställning till en beredning med motsvarande innehåll den här veckan.

Beaktar man de höga boendekostnaderna i huvudstadsregionen och det faktum att regeringen samtidigt gett kommunerna möjlighet att inskränka dagvårdsrätten och förstora grupperna blir ekvationen ännu mer orimlig, anser Helsingforspolitikerna och får medhåll hos grannarna.

Positivt är däremot att de justerade inkomstgränserna i förslaget skulle sänka avgifterna något särskilt för ensamstående med låga inkomster.

Esbo behåller rätt till heldagsvård

Dessutom anser städerna att det vore rimligare att för den nya inskränkta dagvårdsrätten på 20 timmar i veckan fakturera högst 50 procent av avgiften, i stället för högst 60 procent som i lagförslaget. Esbofullmäktige beslutade i måndags med minsta möjliga majoritet, 38 mot 37 röster, att inte inskränka den subjektiva dagvårdsrätten. Helsingfors har tidigare fattat samma beslut, medan Vanda går in för 20 timmars vecka för de barn som av en eller annan anledning har en förälder hemma.

Enligt regeringens beräkningar kan kommunerna genom den höjda dagisavgiften samla ihop ytterligare 54 miljoner euro från och med nästa år. Helsingfors andel skulle enligt kalkylerna vara kring tio procent, eller 5,4–5,9 miljoner, men enligt barnomsorgsverkets egna beräkningar är summan inte så stor. Dessutom är det enligt stadsstyrelsen svårt att i det här skedet bedöma hur förslaget skulle påverka familjernas val.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning