Chefsjurist slår larm: "Svenskspråkig rättssäkerhet i fara"

– Svenskan är bortglömd i den nya domstolslagen, anser Patrik Stenholm, chefsjurist på Fackförbundet Pro. Han begär svar och åtgärder av Justitieministeriet. Bild: Fackförbundet Pro

Den nya domstolsmyndigheten, Domstolsverket, får inte en enda svensk– eller tvåspråkig medlem i sin direktion. – Utvecklingen är oroande ur ett svenskspråkigt perspektiv, säger Patrik Stenholm, chefsjurist vid Fackförbundet Pro.

Domstolsverket, det nya och oberoende organet som ska styra och utveckla de finländska domstolarna, inleder sitt arbete den 1 januari 2020. Den högsta beslutsmakten sitter hos en åtta medlemmar stark...