Chef på Statens revisionsverk: Vi behöver en ny generaldirektör

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari misstänks för att ha försummat sin huvuduppgift att bevaka hur statens finanser sköts. Arkivbild. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Riksdagens revisionsutskott behandlar fallet Tytti Yli-Viikari på onsdagen.

Effektivitetsrevisionschef Lassi Perkinen på Statens revisionsverk anser att hans arbetsgivare behöver en ny generaldirektör i brådskande ordning om hans chef, generaldirektör Tytti Yli-Viikari avsätts från sin tjänst på torsdag. Perkinen kommenterade frågan på tisdagskvällen.

Yli-Viikari misstänks för en lång rad oegentligheter och för att ha försummat sin huvuduppgift att bevaka hur statens finanser sköts. Centralkriminalpolisen utreder frågan och riksdagens kanslikommission tar ställning till Yli-Viikaris eventuella suspendering på torsdag. Riksdagens revisionsutskott behandlar ärendet på onsdagen.

Läs mer: Därför stormar det kring Statens revisionsverk och Tytti Yli-Viikari

Lassi Perkinen skriver på Twitter att revisionsverkets grunduppdrag måste återupprättas.

"Statens revisionsverk har ett system för vikariat, men en ställföreträdare har inte riksdagens mandat att agera självständigt i samband med revisioner. Hen kan inte heller genomdriva strategiska reformer", skriver Perkinen.

"Revisionsverkets grunduppdrag, revisioner och övervakning, måste bli mittpunkten igen. Det kan inte vara så att allt annat är jätteviktigt när revisionerna är verkets grundlagsenliga uppdrag", fortsätter Perkinen.

Yli-Viikari skriver i sin egen blogg på tisdagen att alla omorganiseringar har varit nödvändiga för att Statens revisionsverk ska ha muskler att klara av digitaliseringen.

Däremot kommenterar hon inte den pågående utredningen vid Centralkriminalpolisen eller den rapport hon förväntas ge till riksdagens kanslikommission på torsdag.

Enligt flera källor på Statens revisionsverk har ämbetsverket försummat sin huvuduppgift att bevaka hur statens finanser sköts.

Före detta och nuvarande anställda på Statens revisionsverk säger att oegentligheter hyssjas ned och att rapporter censureras så att de inte ska väcka anstöt bland politiker. Till exempel verkets kritiska rapport om nedläggningen av den rörliga polisen förstördes på Yli-Viikaris inrådan.

Har minskat på anslagen och tidsanvändningen för revisionen av statliga organisationers hantering av offentliga medel.

Har använt arbetsgivarens kreditkort för att betala för restaurangbesök och frisörstjänster för tusentals euro.

Har använt 59 000 euro de senaste två åren på arbetsresor och representation, vilket är det överlägset högsta beloppet i en jämförelse med andra chefer vid statliga ämbetsverk.

Har inte redovisat hur hon har använt bonuspoäng som hon har tjänat in i samband med arbetsresor.

Har välsignat en uppgörelse där en tjänsteman på Statens revisionsverk har fått lön för att inte göra något arbete i två år.

Före detta anställda anser att Yli-Viikaris ledarskap präglas av en rädslans atmosfär där alla kritiska synpunkter bestraffas med repressalier.

Källor: Iltalehti, Twitter, Riksdagen, Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen inledde på eget initiativ en förundersökning i början av mars.

Riksdagens talmanskonferens och kanslikommission hörde Yli-Viikari förra veckan.

Riksdagens kanslikommission beslutade förra veckan att starta en process för att stänga av Yli-Viikari från sin tjänst så länge polisens förundersökning pågår.

Riksdagens revisionsutskott behandlar ärendet på onsdagen.

Yli-Viikari har tid fram till torsdag den 8 april att skriftligen förklara sitt agerande.

Om kanslikommissionen inte godkänner hennes förklaring kan hon suspenderas genast vid kanslikommissionens möte på torsdag eller i samband med ett senare möte.

Kanslikommissionen kan inte avskeda Yli-Viikari. För att avskeda henne krävs ett beslut i riksdagens plenum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning